*** De adviesactiviteiten van DOCplus zijn per 1-1-2015 ondergebracht bij The Message Company BV ***

DOCplus is een onafhankelijk adviesbureau en helpt organisaties bij het verbeteren, inrichten en beheersen van documentintensieve processen. DOCplus helpt organisaties om op efficiënte en effectieve wijze informatie uit te wisselen met klanten, leveranciers en partners.

De adviseurs van DOCplus hebben hun sporen verdiend in het managen en verbeteren van documentprocessen en zijn expert op het vakgebied. De adviseurs werken doelgericht en leveren zichtbaar resultaat.

In aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen van de klant wordt een doordachte geïntegreerde papieren en digitale documentstrategie ontwikkeld, worden documentlogistieke processen gestroomlijnd en wordt de implementatie van nieuwe (innovatieve) systemen intensief begeleid.

Reproductie

Multifunctionals, Print On Demand, Variabele Data Printing. DOCplus helpt organisties bij het optimaal inrichten en organiseren van de centrale en decentrale infrastructuur. DOCplus verzorgt beleidsontwikeling, inkoop- en aanbestedingstrajecten, en projectmanagement. DOCplus ondersteunt centrale repro afdelingen bij het professionaliseren. Genomineerd voor de ICT Award 2005.

Post & distributie

De kosten voor schriftelijke communicatie worden tot voor 80% bepaald door postverzending. De liberalisering van de postmarkt brengt nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen. Inzicht in de markt, contracten en de kwaliteiten in de aanbieders hierbij noodzaak. DOCplus helpt daarbij.

Uitbesteding

Focus op de core business, flexibiliseren van kosten, verbeteren van de dienstverlening. Steeds meer organisatie besluiten documentverwerking uit te besteden. DOCplus draagt zorg voor het gehele traject, van make or buy vraag tot en met de transitie, inclusief service levels en de organisatorische inrichting.

Multichannel Documentlogistiek

De moderne technologie biedt organisaties de mogelijkheid via meerdere kanalen te communiceren: papier, e-mail, internet, sms, telefoon. DOCplus helpt bij het ontwikkelen en inrichten van een intergrale multichannel documentlogistiek. Resulterend in een effectieve en efficiënte input- en outputmanagement door lagere kosten en korte doorlooptijden.

 

Rate this post

Print Friendly