Het belang van doelmatig beheer van (digitale) technische documentatie. Of het nu om een nieuw project gaat of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; de betrokken medewerkers moeten altijd kunnen vertrouwen op de meest actuele technische documentatie.  In de praktijk blijken er echter regelmatig verschillende versies van dezelfde tekening in omloop te zijn en in sommige gevallen is een tekening of de bijbehorende documentatie helemaal niet meer terug te vinden.  Het is dan ook vaak een heel gepuzzel om de juiste gegevens bij elkaar te krijgen. Een fout is snel gemaakt, met alle gevolgen van dien.


Voor iedereen die dergelijke problemen voortaan wil voorkomen organiseert GO opleidingen, specialist is documentmanagement, een praktische vierdaagse cursus die uitgebreid op dit onderwerp ingaat. De cursus Beheer van technische documentatie is bedoeld voor medewerkers die – al dan niet projectmatig – verantwoordelijk zijn voor het beheer van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie (zoals bestek en stuklijsten).


Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Digitaal tekeningenbeheer en de toepassing in de eigen organisatie
 • Criteria voor het structureren van een digitaal tekeningenarchief en de toepassing hiervan
 • Ordenings- en ontsluitingsvormen
  • De verschillende vormen en de juiste toepassing hiervan
  • Een verantwoorde keuze maken voor de meest geschikte vorm
 • Bestandsbeheer
  • Doel, functie en inhoud op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  • Formuleren van een visie
 • Hulpmiddelen en standaarden en het juiste gebruik hiervan
 • Excursie naar een tekeningenarchief

De cursus start op donderdag 10 februari 2011 en wordt gegeven in Utrecht. De overige lesdagen zijn op 17 februari, 3 en 10 maart 2011.


Voor meer informatie: www.GOopleidingen.nl/info-tt of bel naar GO opleidingen: 070 3512380.

Rate this post

Print Friendly