Uit een in opdracht van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) uitgevoerde kwaliteitsmeting blijkt dat postbedrijven niet altijd de overkomstduur en de overkomstzekerheid leveren die zij toezeggen. De kwaliteitsmeting is uitgevoerd door Team Vier, bureau voor markt- en opinieonderzoek, onder leiding van Alexander Bos, CFM (BCiM Bos Consultancy & Interim Management b.v.). Centraal stond het meten van de overkomstduur en overkomstzekerheid van geadresseerde poststukken tot 100 gram die door de brievenbus passen. Postbedrijven geven garanties af over hoe lang het duurt voordat een poststuk aankomt en hoe zeker het is dat het poststuk aankomt binnen een bepaalde periode. In de VGP-meting is bekeken in welke mate deze opgegeven overkomstduur respectievelijk overkomstzekerheid strookt met de praktijk. Geconcludeerd wordt dat deze garanties niet in alle gevallen worden gehaald. De metingen zijn uitgevoerd in week 41 van 2010. In totaal zijn 45.000 poststukken verstuurd, verdeeld over negen servicekaders van vier postbedrijven (Netwerk VSP, Sandd, Selekt Mail en TNT Post). Met dit onderzoek verkrijgen de VGP-leden opnieuw inzicht in de geleverde kwaliteit van de postbedrijven wat hen helpt keuzes te maken bij het verzenden van hun post.

Ook in de toekomst zal VGP deze kwaliteitsmetingen blijven uitvoeren en zo actief blijven werken aan het transparanter maken van de postmarkt. Postbedrijven voeren ook zelf periodiek kwaliteitsmetingen uit. Onderscheidend van de VGP-meting is dat de kwaliteit nu door de vraagzijde van de markt is gemeten en dit bij meerdere vervoerders tegelijkertijd. Bovendien is de meting volledig onafhankelijk van de postbedrijven uitgevoerd. Het volledige rapport is voor VGP leden gratis. Voor niet-VGP leden is een publicatieversie voor € 75,- via het VGP-secretariaat te verkrijgen; het volledige rapport is voor € 500,- te bestellen via info@vgp.nu.

Over de VGP

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 heeft een aantal organisaties hun krachten gebundeld. Inmiddels zijn dat 22 grote organisaties met gezamenlijk ruim 1,25 miljard poststukken per jaar en verantwoordelijk voor meer dan 25% van de geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP: belangenbehartiging en het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer.

Rate this post

Print Friendly