Amsterdam, 3 november 2010 – Het merendeel van de juridische professionals werkzaam bij de grotere Nederlandse bedrijven maakt zich zorgen over de opkomst van een zogenaamde ‘Amerikaanse claimcultuur’. Dat blijkt uit onderzoek van ZyLAB, vooraanstaand ontwikkelaar van e-Discovery en Information Management oplossingen. Het onderzoek werd vorige maand uitgevoerd door marktonderzoeksbureau CANTAB onder juridische beslissers van de 500 grootste organisaties in Nederland. Aanleiding voor het onderzoek vormen het toenemende aantal claims in het Nederlandse bedrijfsleven en de in diverse media uitgesproken zorg over de opkomst deze ‘claimcultuur’.

Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de Nederlandse juridische beslissers zich zorgen maakt over de forse toename van het aantal claims in Nederland. Iets meer dan een kwart (27%) van de juridische beslissers ziet het met de opeenstapeling van claims in Nederland niet zo’n vaart lopen en negen procent is van mening dat bedrijven die zich aan de regels houden, niets te vrezen hebben.

De onderzoeksresultaten laten verder zien dat een kleine meerderheid van de juridische beslissers (53%) gedeeltelijk is voorbereid op de komst van een eventuele ‘Amerikaanse claimcultuur’, maar er niet helemaal zeker van is of hierbij alle vragen over de bedrijfsinformatie kunnen worden beantwoord. Bovendien zijn zij er niet van overtuigd dat business onderbrekingen en risico’s bij juridische geschillen of wettelijke controles volledig kunnen worden vermeden.

Slechts drie procent geeft aan volledig te zijn voorbereid. Bijna een kwart van de respondenten zegt nog geen voorbereiding te hebben getroffen. De helft hiervan is er wel mee bezig. Tien procent geeft aan helemaal niet voorbereid te zijn en zal zich hierop in de toekomst ook niet richten.

Uit de resultaten blijkt ook dat juridische beslissers in de top 500 van Nederland over het algemeen weinig gebruikmaken van de typisch Amerikaanse termen ‘e-Discovery’ en ‘litigation readiness’.

Bij meer dan de helft (52%) van de ondervraagde afdelingen staan zaken als ‘e-Discovery’ – het proces waarbij informatie doorzocht en veilig wordt gesteld om te gebruiken als juridisch bewijs – en ‘litigation readiness’ – het voorbereid zijn op een dergelijk proces – niet op de agenda.

Bij twintig procent van de respondenten staan ‘e-Discovery’ en ‘litigation readiness’ wel op de planning, maar spelen nog geen rol binnen de afdeling. Bij een andere twintig procent staan deze zaken hoog op de agenda, waarbij dertien procent aangeeft dat dit altijd zo is geweest. De overige zeven procent laat weten dat er op deze zaken pas sinds kort meer nadruk is gelegd binnen de afdeling.

Verder blijkt uit de enquête dat het overgrote deel van de respondenten in het verleden te maken heeft gehad met een grote rechtszaak. Bijna driekwart (74%) van de ondervraagden neemt in dat geval als eerste contact op met de eigen advocaat.

Pieter Varkevisser, CEO van ZyLAB: “Dat het momenteel claims regent op de Nederlandse markt, kan niemand zijn ontgaan. Een megaclaim tegen Air France/KLM, de FBI die Martinair topvrouw Meta Ullings op de korrel neemt, AFM beboet de Rabobank, voormalig Fortis claimt twee miljard van de Nederlandse staat en het aantal lopende fraudeonderzoeken is niet meer bij te houden. Het is niet voor niets dat juridisch Nederland zich zorgen maakt over de opkomst van een “Amerikaanse claimcultuur” in Nederland. Wel is het interessant om te zien hoe relatief weinig er nog proactief op wordt geacteerd. Slechts een klein gedeelte van de respondenten geeft aan alle preventieve maatregelen genomen te hebben om de risico’s bij een juridisch geschil te verkleinen.”

Varkevisser vervolgt: “Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven zaken als ‘e-Discovery’ en ‘litigation readiness’ nog maar mondjesmaat op de agenda hebben staan. En hoewel de termen wellicht typisch Amerikaans zijn, verdienen de processen die daar achter liggen een prominente plaats op de agenda, wil men zich enigszins voorbereiden op een mogelijke claimcultuur.”

Seminar

Op 18 november organiseert ZyLAB speciaal voor juridische professionals een informatief seminar over deze gevreesde claimcultuur en de mogelijke gevolgen daarvan voor Nederlandse ondernemingen.

Aan het woord komen sprekers uit de advocatuur, wetenschap, het bedrijfsleven en het strafrecht. Op de agenda staan grote namen als publicist Willem Middelkoop, George Socha, uitvinder van het Electronic Discovery Reference Model (EDRM) – de standaard voor de ontwikkeling, selectie, evaluatie en het gebruik van elektronische discovery producten en diensten, Marnix Somsen, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, Ivo Verheijden, General Counsel van Lemnis Lighting/Tendris Holding, professor Dr. Johannes Scholtes, bijzonder hoogleraar in textmining aan de Universiteit van Maastricht, Salla Moilanen en Gonzalo de Cesare, beide verbonden aan diverse VN oorlogstribunalen.

Rate this post

Print Friendly