Het Canadese Open Text, leverancier van ECM oplossingen, neemt voor 71 miljoen dollar het Amerikaanse Streamserve over. Streamserve biedt klanten software oplossingen voor het inrichten van efficiënte en effectieve 1 op 1 klantcommunicatie. Door de overname versterkt Open Text haar positie in Noorwegen en Zweden en in SAP omgevingen. Beide organisaties verkopen de oplossingen via value added ressellers.

In 2008 werd Captaris, leverancier van Capture oplossingen, Rightfax faxserver, Secure Document Delivery en Alchemy documentmanagement, overgenomen door Open Text voor 131 million dollar. Kort daarvoor had Captaris Oce Document Technologies overgenomen, gespecialiseerd in OCR, herkenning en classificatie. Met de overname van Streamserve versterkt Open Text haar positie in oplossingen voor in- en uitgaande documentstromen, Multichannel Document Input, Output en Archiving.


— origineel persbericht NL —

Open Text neemt StreamServe over

Beheeroplossingen voor document output en klantcommunicatie completeren de Open Text ECM Suite en versterken het partnership met SAP

Hoofddorp – 28 oktober 2010 – Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX, TSC: OTC) heeft vandaag de overname van StreamServe Inc. bekendgemaakt, leverancier van zakelijke communicatieoplossingen. De overname voegt aanvullende beheersoftware voor document output en klantcommunicatie toe aan de Open Text ECM Suite. Daarnaast versterkt deze overname het partnership van Open Text met SAP en verstevigt het de positie van Open Text in de Scandinavische markt. De transactiewaarde wordt gewaardeerd op ongeveer 71 miljoen US dollar.

StreamServe biedt zakelijke communicatieoplossingen, die organisaties ondersteunen bij het verwerken en distribueren van zeer gepersonaliseerde documenten in zowel papier als elektronisch formaat. De krachtige oplossingen van Streamserve verbeteren de klantinteractiemogelijkheden van de Open Text ECM Suite door de automatisering van bedrijfsprocessen voor zowel B2B- als B2C-markten, waaronder financiële dienstverlening, de publieke sector, Telecom- en Nutsbedrijven.

De oplossingen van StreamServe zijn ontwikkeld om de laatste communicatiekloof tussen een organisatie en haar klanten te overbruggen en zijn zeer geschikt om zakelijke relaties te verbeteren en uit te breiden. Met de software van StreamServe kunnen bedrijven automatisch documenten creëren door middel van op regels gebaseerde dynamische samenstelling van documenten. Vervolgens kunnen ze in verschillende formats en via elk gewenst kanaal aan klanten, partners en leveranciers gepresenteerd worden.

De StreamServe oplossingen ondersteunen alle documentgerelateerde bedrijfsprocessen van een organisatie en zijn eenvoudig te integreren met ERP en logistieke systemen, zoals SAP. Open Text en SAP hebben al 20 jaar een partnerrelatie en SAP verkoopt als reseller een uitgebreid scala van Open Text ECM-oplossingen. Evenals Open Text heeft StreamServe een langdurig reseller partnership met SAP, dat naadloos aansluit op de samenwerking van Open Text en SAP.

“Zowel vanuit het oogpunt van technologie als samenwerking is StreamServe een uitstekende aanvulling op Open Text”, stelt John Shackleton, President en Chief Executive Officer bij Open Text. “StreamServe brengt nieuwe innovatieve technologie binnen de ECM Suite, door producten aan te bieden die klantcommunicatieprocessen automatiseren en personaliseren. Bovendien wordt deze functionaliteit geïntegreerd met de belangrijkste Open Text ECM-oplossingen.”

Ook breidt StreamServe de aanwezigheid van Open Text in de Noord-Europese markt uit. StreamServe is wereldwijd actief, met een sterke marktpenetratie in Europa en dan met name in Zweden, waar het bedrijf oorspronkelijk is opgericht.

Open Text, die zich ruimschoots heeft bewezen in het succesvol ondersteunen van overgenomen producten en diensten, blijft de producten en bestaande klantenkring van StreamServe ondersteunen. Daarnaast gaat Open Text de technologie van StreamServe integreren binnen de Open Text ECM Suite.

“Als onderdeel van Open Text kunnen we onze klanten meerwaarde bieden met een uitgebreid portfolio en de ondersteuning van een veel grotere ECM-organisatie”, aldus Dennis Ladd, President en Chief Executive Officer van StreamServe. “Gezamenlijk blijven we toegewijd aan onze klanten en we zijn zeer verheugd over de mogelijkheden en nieuwe oplossingen die we kunnen gaan leveren als onderdeel van het Open Text-team.”

— Origineel persbericht —-

Waterloo, Ontario, October 27, 2010 – Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC) today announced that it has acquired StreamServe Inc., a leading provider of business communication solutions. The acquisition will add complementary document output and customer communication management software to the Open Text ECM Suite, while enhancing Open Text’s SAP partnership and extending its reach in the Nordic market. The transaction is valued at approximately USD $71 million, subject to customary purchase price and holdback adjustments.

StreamServe offers enterprise business communication solutions that help organizations process and deliver highly personalized documents in any paper or electronic format. The company’s powerful solutions enhance the customer interaction capabilities of the Open Text ECM Suite by enabling the automation of business processes for B2B and B2C markets, including financial services, the public sector, telecommunications and utilities.

Designed to address the “last mile” of communication between an organization and its customers, StreamServe’s solutions excel at improving and expanding business relationships. With StreamServe’s software, companies can automatically create documents through rules-based dynamic assembly and present them to customers, partners, and suppliers, in multiple formats and through whichever channel they prefer.

StreamServe offers solutions that scale across a company’s document-driven business processes. The company’s solutions are designed for easy integration with ERP and supply-chain systems and applications, including SAP. Open Text and SAP have a 20-year partner relationship, and SAP resells a wide range of Open Text ECM solutions. Like Open Text, StreamServe has an established reseller partnership with SAP making it a natural fit with Open Text’s SAP partner strategy.

“From both a technology and partnership standpoint, StreamServe is a complementary fit for Open Text,” said John Shackleton, President and Chief Executive Officer of Open Text. “StreamServe brings innovative new technology to the ECM Suite, offering products that automate and personalize customer communication processes, while integrating this functionality with key Open Text ECM solutions.”

StreamServe also expands Open Text’s presence in the Northern European market. StreamServe has global operations, with a strong presence in Europe, particularly in Sweden, where the company was originally founded.

Open Text, which has a long history of successfully supporting acquired products and services, will continue to support StreamServe’s products and installed base. Open Text will also integrate StreamServe’s technology with the Open Text ECM Suite.

“As part of Open Text, we can offer our customers even greater value with an expanded solutions portfolio and the support of a much larger ECM company,” said Dennis Ladd, President and Chief Executive Officer of StreamServe. “Together we remain committed to our customers, and we’re excited about the opportunities and new solutions we’ll be able to deliver as part of the Open Text team.”

Rate this post

Print Friendly