RDMS Nederland en Bluem zijn een samenwerking overeengekomen inzake de digitale nota voor fondsenwervers, leden- en abonnementenorganisaties om in te spelen op de wensen van de markt.

Met de digitale nota kan men tegen lagere kosten betalingsverzoeken verzenden, ook in kleinere oplagen. Daarnaast kan er een 100% match worden gemaakt tussen de betaling en de donateur, hetgeen belangrijk is voor de registratie. Bovendien kan men sneller inspelen op acties, omdat het vervaardigen van drukwerk, verzendklaar maken en verzenden vervalt. Tot slot levert de eerste ervaring een meer dan bemoedigend beeld op om nieuwe relaties te werven via dit kanaal. Voor de donateurs is het voordeel, dat de gegevens op de papieren acceptgiro niet meer hoeven te worden overgenomen in het betalingspakket, maar dat door een druk op de knop kan worden betaald. Daarnaast kan een donateur via een directe link naar de website direct meer informatie krijgen.

De digitale nota komt als een extra kanaal binnen de “RDMSbase” CRM applicatie van RDMS beschikbaar. Fondsenwervers kunnen tellingen en selecties maken voor een giftverzoek via het digitale nota kanaal. Binnen RDMSbase kunnen de digitale nota’s worden opgemaakt en met de betreffende selectie worden samengevoegd en verzonden. De resultaten van een giftverzoek via de digitale nota zijn uiteraard ook beschikbaar, zodat men de resultaten op de voet kan volgen. Dankzij de samenwerking is de digitale nota aansluiting ‘plug & play’ geworden voor een RDMSbase gebruiker. Hierdoor is de technische en financiële instap minimaal. Naast de toekomstvaste technische koppeling met RDMSbase behelst de samenwerking ook een stuk voorlichting met betrekking tot het concept ‘Word digitaal donateur’ en de uitwisseling van ‘best practices’.

Bluem en RDMS besloten samen te gaan werken vanwege de synergie tussen de twee bedrijven.

Rieko Kester: “RDMS ondersteunt fondsenwervende, leden- en abonnementenorganisaties met professionele CRM-oplossingen, zodat die op de meest doeltreffende wijze kunnen communiceren met hun relaties. Op dit gebied is RDMS een toonaangevende organisatie en daarmee voor ons een logische partner om mee samen te werken.”

Robert den Braasem: “Bluem is marktleider voor de digitale nota service en bedient al enkele goede doelen en ledenorganisaties. De organisatie heeft een duidelijke visie op de sector en heeft in het verlengde hiervan het concept ‘Word digitaal donateur’ uitgewerkt. Bovendien zijn diverse RDMSbase gebruikers met Bluem in gesprek. Er zijn dus voldoende redenen om een koppeling te ontwikkelen met Bluem. Overigens blijft RDMS wel onafhankelijk en is de samenwerking niet-exclusief, zodat beide partijen ook met andere organisaties in de markt kunnen samenwerken.”

RDMS Nederland ondersteunt fondsenwervende, leden- en abonnementenorganisaties met professionele CRM-oplossingen, zodat die op de meest doeltreffende wijze kunnen communiceren met hun relaties.

Bluem is sinds 2001 voorloper op gebied van digitaal factureren. Het specialisatie van Bluem is het digitaal presenteren en distribueren van facturen, salarisstroken en uitkeringsspecificaties.

Rate this post

Print Friendly