Steeds meer organisaties besluiten hun inkoop op Europees of internationaal niveau te organiseren, uniforme servicekaders te bieden aan de interne afnemers en te profiteren van organisatorische en financiële schaalvoordelen.

Het ontwikkelen van een internationale inkoopstrategie, het contracteren en implementeren van oplossingen en het internationaal beheren van leverancierscontracten en servicelevels stelt veel organisaties echter voor een grote uitdagingen.

Inkoopcategorie documentinfrastructuur en -services

Dit geldt ook voor de categorie documentinfrastructuur en -services. In deze categorie vallen onder andere services in het kantoor, waaronder kopiëren, printen, scannen, repro, post en archief. Daarnaast vallen in deze categorie uitbestede services, waaronder DTP, drukwerk, print&mail, postverzending en archiefopslag.

De ontwikkelingen in deze vakgebieden gaan zeer en hebben een grote IT en FM component waardoor de inkoopcomplexiteit aanzienlijk is toegenomen. Expertise blijkt noodzakelijk om de gewenste kwalitatieve servicekaders en kostenefficiënte inkoop te realiseren. Voor veel organisaties is het inkoopmanagement van de categorie documentinfrastructuur en -services geen hoofdactiviteit en is de noodzakelijke kennis en kunde veelal onvoldoende aanwezig.

Slimmer inkopen

Steeds meer organisaties besluiten daarom voor het inkoopmanagement samen te werken met een gespecialiseerde organisatie. Deze organisatie neemt alle zorg uit handen voor bij het ontwikkelen van beleid, het definiëren van de inkoopbehoefte en leveranciersselectie, het projectmanagement bij de implementatie en het contract- en service level management tijdens de contractfase.

De samenwerking biedt deze organisaties aanzienlijke voordelen: beter interne draagvlak door inzet van expertise en visie, beter onderhandelingsresultaat, kwalitatief hoger servicekader, betere contractcondities, meer flexibiliteit, schaalvoordelen en een jaarlijkse kostenreductie tussen de 10% en 40%.
fultonfrancis_alliancepartner

Alliantie DOCplus en Fulton Francis

Per 1 oktober 2010 zijn DOCplus en Fulton Francis een alliantie aangegaan. Hierdoor is het voor organisaties mogelijk geworden om hun inkoopbehoefte voor documentinfrastructuur en -services te organiseren in Europa, Azië en Noord Amerika met één enkele organisatie. DOCplus zal Fulton Francis in de Benelux vertegenwoordigen.

Fulton Francis is 100% onafhankelijk en levert geen hardware, software of operationele diensten. Contracten worden gesloten met de door de opdrachtgever gewenste condities en leveranciers. Opdrachtgevers en leveranciers profiteren van de afspraken op internationaal niveau en het enkele aanspreekpunt voor alle landen. Voor locale ondersteuning beschikt Fulton Francis over een netwerk van specialisten in meer dan 30 landen.

Internationale organisaties, waaronder American Express, Johnson & Johnson, Deloitte en AIG, maken gebruik van de diensten van Fulton Francis en realiseren een besparing van meer dan 60 miljoen dollar per jaar.

DOCplus is een onafhankelijk adviesbureau voor strategievorming, inkopen, inrichten en regievoering van de documentinfrastructuur in kantooromgevingen. DOCplus is in Nederland de specialist op het gebied van multifunctionele printinfrastructuur, Managed Print Services en Document Outsourcing.

Gratis Healthcheck Documentinfrastructuur

Veel organisaties hebben weinig inzicht in de kwaliteit en kosten van de bestaande documentinfrastructuur. Het inzichtelijk maken van de huidige kosten en marktconformiteit is vaak het startpunt voor een aanzienlijke kostenreductie en kwaliteitsverbetering.

Wij bieden organisaties de mogelijkheid om gebruik te maken van de gratis Healthcheck Documentinfrastructuur. Hierbij wordt een diagnose gemaakt van de marktconformiteit van het contract, de kosten, de infrastructuur en service levels en worden aanbevelingen gedaan hoe deze te optimaliseren.

Rate this post

Print Friendly