Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een zaak tussen medewerkers, vertegenwoordigd door FNV en cateraar Albron die in 2005 de catering overnam van bierbrouwer Heineken.  De uitspraak is dat als een bedrijf activiteiten uitbesteedt, de rechten van de werknemers blijven gelden wanneer het gaat om het voorzetten van hetzelfde werk in dezelfde onderneming. Het gaat hierbij vaak om facilitaire taken welke in de onderneming worden verricht, waaronder schoonmaak, catering, beveiliging, post en repro.

Door de uitbesteding en overgang van het personeel naar de cateraar verslechterden de arbeidsvoorwaarden. FNV Bondgenoten startte in 2006 een juridische procedure, waarna het gerechtshof in Amsterdam de zaak voorlegde aan het Europees Hof van Justitie.

Albron nam de cateringafdeling van Heineken over, maar weigerde de 50 medewerkers volgens de arbeidsvoorwaarden van Heineken te betalen. Albron en Heineken waren van mening dat de regels voor overgang van onderneming niet van toepassing waren. Deze regels beschermen de rechten van werknemers die overgaan naar een andere onderneming. Albron meende dat die wet niet van toepassing was, omdat de BV die Albron van Heineken overnam niet de medewerkers in dienst had. Die waren in dienst bij Heineken’s personeels-BV.

FNV Bondgenoten was van mening dat er, ondanks het zogenaamde centraal werkgeverschap bij Heineken, wel sprake is van overgang van onderneming, omdat anders door een dergelijke constructie de bescherming die werknemers op grond van de wet en de EG-richtlijn bij overgang onderneming hebben, ontdoken zou kunnen worden.

De rechter oordeelde dat in het geval van Heineken, dat zijn personeel in een aparte ‘personeels-BV’ onderbrengt, wel degelijk sprake is van overgang van onderneming bij uitbesteding van de afdeling waar de werknemers feitelijk werkzaam zijn. Het is voor het eerst dat een rechter hier over oordeelt, dus de uitspraak heeft verstrekkende juridische gevolgen voor andere uitbestedingszaken .

De gevolgen voor de markt van uitbesteding zijn door de uitspraken van het Europese Hof van Justitie zijn nog onduidelijk en tot welk niveau de overnemende partij de bestaande CAO voorwaarden moet respecteren c.q. gelijkwaardig dient te compenseren.

Een eerdere uitspraak van gerechtshof Amsterdam van 30-06-2009 is HIER te lezen.


Rate this post

Print Friendly