De maand september 2010 leek de geschiedenis in te gaan als de tweede postoproer sinds 1747. Ondanks alle verschillen is er een belangrijke overeenkomst: ook toen ging het om privileges. Op veel punten gaat het niet goed in de postmarkt. De VGP maakt zich zorgen over de negatieve effecten van de huidige conflicten in de postmarkt. Kunnen bedrijven dadelijk nog wel kiezen op grond van prijs en kwaliteit? Wat zijn de effecten op de afspraken over overkomstduur en overkomstzekerheid?

Geen nieuw monopolie

Het belang van de leden van de VGP is altijd geweest dat er meer dan één vervoerderspartij is. Dat garandeert een keuzemogelijkheid. Het belang van onze bedrijven – en automatisch ook dat van mkbbedrijven en consumenten – is niet gediend bij een terugkeer van de monopolistische situatie. De VGP stond altijd achter het streven in Nederland naar een volwaardige liberalisatie van de postmarkt op het moment dat de effecten van de Europese postliberalisatie merkbaar worden. Maar de huidige situatie kan er toe leiden dat in Nederland de nieuwe vervoerders geen reële kans krijgen. Reparatie postwet De VGP is voor een pro-actieve rol van de toezichtorganen OPTA en Nma. De postwet maakt dat echter niet mogelijk. Het blijft volstrekt onduidelijk waarom de ervaringen van liberalisering bij de telecommunicatie niet gebruikt zijn in de postwet. De VGP pleit opnieuw voor reparatie van wetgeving.

Arbeidsconflict TNT

De VGP heeft zich altijd buiten de discussie over de arbeidsvoorwaarden gehouden. Dat is tenslotte een zaak van sociale partners. Nu de ontwikkeling van de markt anders is dan gedacht – minder volume, minder volume naar de nieuwe aanbieders en meer ontslagen bij TNT – ontstaat een nieuwe situatie, waar wij als bedrijven veel nadeel van kunnen krijgen. Want de oorzaak van het arbeidsconflict bij TNT, dat zich in de afgelopen weken in volle hevigheid manifesteerde, wordt maar al te gemakkelijk op het bordje van de liberalisering gelegd. En dat terwijl naar de mening van de VGP de digitalisering een veel grotere rol speelt.

Gevolgen digitalisering

Volgens het OPTA rapport Nederlandse Postmarkt 2008-2009 (versie sept. 2010) daalde het totale volume aan nationale brievenbuspost tussen 2008 en 2009 met 4,2%. Voor de retailmarkt is de daling nog sterker: 4,8% tot 5%. De omzet in de postmarkt daalde met 6,2% voor de totale markt en 6,5% voor de retailmarkt. Eerdere cijfers laten zien dat de krimp van de postmarkt al in 2006 begon: sinds 2005 is de markt voor brievenbuspost met circa 10% gedaald. Officiële cijfers voor 2010 ontbreken nog, wel zijn er al cijfers van individuele bedrijven waaruit blijkt dat de krimp in fysieke postvolumes veel sneller gaat dan alle prognoses aangeven. VGP vindt het daarom tijd voor een serieus onderzoek naar omvang en effecten van de digitalisering van het postverkeer door het ministerie van Economische zaken. Dan kan ook beter beleid worden gemaakt en vermijden we de huidige achterhoedegevechten. De VGP pleit daarom voor uitstel van de invoering van de Algemene Maatregel van bestuur (AmvB) per 1 januari 2011 tot er meer inzicht is in de omvang en gevolgen van de digitalisering. Vereniging Grootgebruikers Postdiensten

Over de VGP

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 heeft een aantal organisaties hun krachten gebundeld. Inmiddels zijn dat 23 grote organisaties met gezamenlijk ruim 1,5 miljard poststukken per jaar en verantwoordelijk voor meer dan 25% van de geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP: belangenbehartiging, het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer en de bewaking van prijs- en kwaliteitsverhoudingen.

Rate this post

Print Friendly