Als u verantwoordelijk bent voor de inkoop en contractbeheer van documentinfrastructuur, waaronder kopieerapparatuur, printers, scanners, faxen en multifunctionals, zult u ontdekken dat er grote veranderingen plaatsvinden in deze inkoopcategorie.

Een belangrijke trend is dat steeds meer organisaties kiezen voor Managed Print Services. Hierbij besteden zij de hele zorg rond printers, multifunctionals en de bijbehorende software, supplies en beheerservices uit aan één dienstverlener. De belangrijkste redenen: uniformering van de infrastructuur en services, realiseren van aanzienlijke kostenreducties, verbeteren van de CO2 footprint en optimaal ondersteunen van de digitalisering van werkprocessen.

Indien binnen 24 maanden uw lease en onderhoudscontracten voor printers, kopieerapparatuur of multifunctionals expireren is het zeer aan te bevelen zich goed te oriënteren over deze marktontwikkeling. Deze ontwikkelingen zullen invloed hebben op uw programma van eisen, contractcondities en keuze van de leverancier.

Branche volop in beweging

De voorspelling is dat medio 2013 25% van alle printer en multifunctional contracten gekoppeld zijn aan MPS. Deze marktontwikkeling heeft grote gevolgen voor de wijze waarop organisaties zullen omgaan met de documentinfrastructuur in de kantooromgeving. Het aanbod verschuift van transactionele inkoop van hardware, software, toner, onderhoud en beheer naar managed all-in services op basis van een servicelevel overeenkomst. Een totaal ander inkoopmodel.

Door deze marktontwikkeling zullen naast de traditionele aanbieders ook IT bedrijven die Managed Services aanbieden Managed Print Services beginnen aan te bieden, naast Managed Desktop en Managed Datacenter Services en zijn de bekende hardware leveranciers actief bij enterprise organisaties.

Multifunctionals worden steeds meer onderdeel van hybride, analoge en digitale, werkprocessen. Scannen, conversies en workflowkoppelingen worden steeds belangrijker. Hierdoor verschuift de DMU bij inkopende organisaties naar de IT afdeling.

Nieuwe service oplossingen zorgen er voor dat apparatuur op afstand kan worden beheerd en geconfigureerd. Hierdoor kan de leverancier de service veel efficiënter ingerichten. Tellerstanden worden automatisch doorgegeven, toner kan tijdig en automatisch wordt besteld, storingen komen automatisch binnen bij de centrale supportdesk en kunnen telefonisch worden afgehandeld of preventief verholpen. U ontvangt maandelijks managementinformatie en advies over het optimaliseren van documentintensieve werkprocessen.

De meeste hardware leveranciers, waaronder HP, Lexmark, Oki, Xerox, Ricoh, Canon, Océ, Konica Minolta, Toshiba, Sharp hebben het concept van Managed Print Services omarmd en bieden ieder hun eigen portfolio.

Bent u op de hoogte van deze marktontwikkelingen? Bent u afhankelijk van de informatie en oplossingen van uw hardware leverancier of oriënteert u zich zelfstandig op de inkoop van de documentinfrastructuur?

Europese MPS Conferentie

Op 10, 11 en 12 november wordt in Barcelona de tweede Europese Conferentie gehouden over Managed Print Services.  Indien u geïnformeerd wilt blijven van de ontwikkelingen in op het gebied van documentinfrastructuur is deze conferentie een absolute must. Deze conferentie wordt ook gehouden in de VS, Azië, Midden Oosten en Zuid America.

Er zijn presentaties voor het verkoopkanaal en voor eindgebruikers. In de track voor eindgebruikers zal  staan best practices, het ontwikkelen van een inkoopstrategie, het schrijven van een RFP en SLA voor MPS services op het programma.

Op deze conferentie zijn de internationale experts van MPS aanwezig, wordt u geìnformeerd over de laatste ontwikkelingen en leert u van praktijkervaringen, de do’s en don’t en treft u inkopers, ict managers en leveranciers van MPS oplossingen.

Ga naar http://www.mpsconference.com/ voor meer informatie en om u in te schrijven. Voor afnemers van MPS geldt een speciaal tarief en omdat Docufacts is mediapartner is ontvangt u 10% extra korting met de code DF10.

MPSA

De Managed Print Services Association is een onafhankelijke organisatie die als missie heeft het professionaliseren en bevorderen van Managed Print Services. Leden van de MPSA zijn wederverkopers, eindgebruikers, aanbieders van infrastructuur oplossingen, adviseurs en hardware aanbieders.

Een lidmaatschap van de MPSA is aan te bevelen voor iedere organisatie die zich professioneel bezig houdt  met Managed Print Services, Managed Document Services of Outsourcing van Document Services.

Binnen de MPSA is een speciale groep gevormd voor afnemers van MPS. In deze groep wordt samengewerkt aan best practices om het maximale resultaat te realiseren uit MPS overeenkomsten. Leden zijn afkomstig van o.a. banken, verzekeraars, energiebedrijven, gezondheidszorg en overheidsinstellingen.

Ga naar http://www.youmpsa.org voor meer informatie en om lid te worden van deze onafhankelijke internationale branche organisatie. Word lid van MPSA en ontvang 15% korting op de MPS conferentie.

MPSA in Nederland en België

Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de conferentie in Barcelona en u toch geïnformeerd wilt worden over de belangrijkste ontwikkelingen zal de MPSA, bij voldoende belangstelling, in het voorjaar van 2011 een bijeenkomst organiseren voor eindgebruikers. Wilt u op de hoogte worden gehouden?


Rate this post

Print Friendly