Output Management is tegenwoordig niet meer beperkt tot het produceren van de papieren documenten die door een organisatie worden opgemaakt en moeten worden gedistribueerd. Output Management wordt gebruikt voor alle vormen van communicatie die intern binnen de organisatie plaatsvinden en extern worden verstuurd. Hierbij zijn er belangrijke raakvlakken en integratie met elektronische archivering, document management, elektronische verzending en het Internet en proces optimalisering. Een succesvolle implementatie vereist veel kennis van de functionele en technische mogelijkheden.

In Nederland zijn echter bijna geen cursussen en opleidingen beschikbaar op het gebied van Document Output Management. 5 documentprofessionals hebben daarom het initiatief genomen een opleidingsprogramma te ontwikkelen.

Om een goed beeld te krijgen van de opleidingsbehoefte is een euquête opgesteld.

Alle lezers van Docufacts worden verzocht de moeite nemen de enquête in te vullen

KLIK OP DEZE LINK OM NAAR DE ENQUÊTE TE GAAN

De doelgroep is iedereen die betrokken is bij het beleid, de uitvoering en de productie van de organisatiebrede documentcommunicatie. Zoals Facility Management managers, Corporate Services, Operations Managers, Printshop managers, Informatie managers, Adviseurs, etc., die hun organisatie of van de opdrachtgever klaar willen maken voor efficiënte en effectieve document creatie, productie en distributieprocessen.

Rate this post

Print Friendly