Optimale beheersing van uw documenten(stroom) biedt ongekende voordelen

Grote kostenbesparingen en een sterke productiviteitsverbetering?

Wist u dat 80%, zo niet meer, van de kennis in organisaties in de vorm van documenten (zowel digitaal als analoog) is opgeslagen? Het verwerken van al deze documenten slorpt een substantieel deel van uw totale bedrijfskosten op. Belangrijker nog is dat een niet efficiënt en effectief documenten- c.q. informatiebeheer in hoge mate uw in- en externe communicatie ondermijnt waardoor uw productiviteit in negatieve zin wordt beïnvloed.??

Een optimale beheersing van uw documenten(stroom) betekent daarentegen een verlaging van de distributie- en opslagkosten met 90%, een snelle(re) toegankelijkheid tot alle bedrijfsdocumentatie en een productiviteitsverhoging op de werkplek van 25% à 50%.?

Geen wonder dat in veel organisaties Document Management topprioriteit heeft gekregen. In de praktijk blijkt evenwel dat vrijwel elke organisatie grote moeite heeft haar documenten en de activiteiten en technieken er omheen efficiënt te managen. In slechts een handjevol bedrijven is inmiddels sprake van een professioneel documentenbeleid.??

Doel van deze cursus?

De schriftelijke cursus Professioneel Document Management geeft u een samenhangend inzicht in de organisatie, de werkwijze(n) en de modernste techniek(en) rond Document Management. De cursus verrijkt uw kennis met de nieuwste ontwikkelingen omtrent het beheren en beheersen van al uw informatie, inhoud en overige procesgerelateerde documenten binnen een organisatie.??

Meer informatie en inschrijven

Doelgroep?

Deze schriftelijke cursus is een absolute must voor iedereen die volledig op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent document management en actief betrokken is bij de (succesvolle) invoering van Document Management.??

Beoordeling door cursisten?

De cursus ‘Professioneel Document Management ’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8.??

Enkele reacties van cursisten:?

‘Positief: overzichtelijk, goede indeling, leesbaar’?

‘Geeft veel informatie, brede kijk/inzicht in materie’

Lesindeling

 Meer informatie en inschrijven

LES I

Document Management in de praktijk

Integraal document management

Begrippen en begrippenkaders

Praktijkcases

 Meer informatie en inschrijven

LES II
Organiseren van documenten

Verschijningsvormen

Archiveringsprincipes en -methoden

Registreren van documenten

Wettelijke aspecten

Meer informatie en inschrijven 

LES III

Elektronisch documentenbeheer

Wat is een document?

Documenten in perspectief

Kennismanagement

Elektronisch documentenbeheer: classificeren en indexeren

Electronic Document Management Systemen (EDMS) en technologie

Meer informatie en inschrijven 

LES IV

Elektronisch dossierbeheer

Wat zijn elektronische dossiers en wanneer zijn zij nodig?

Functies van elektronische dossiers?

Implementatie van elektronische dossiers?

Elektronische dossiers en Worklow Management

Case study


Meer informatie en inschrijven 

LES V

Retrieval, publishing en dissemination

Randvoorwaarden t.b.v. een goede retrieval

Wijze van zoeken en ontsluiting

Gestandaardiseerd en ad hoc samenstellen en generatie van output t.b.v. diverse media (papier, elektronisch, cd-rom)

Adresseren en produceren van output t.b.v. postverspreiding: administratie en initiatie van activiteiten t.b.v. verspreiding

 Meer informatie en inschrijven

LES VI

Het management van werk aan documenten

Onderscheid tussen documentbenadering en procesbenadering

Invoermanagement

Het document-captureproces

Document scanning

Formulierverwerking

Workflow management en de relatie met Document Management

LES VII

IT-architectuur en het beheer van een Electronic Document Management Systeem

Onderdelen en architectuur van een EDMS

Technische en organisatorische maatregelen voor de verbetering van de beschikbaarheid

Preventieve en correctieve maatregelen voor het beheer

LES VIII

Implementatie van een EDMS

Geïntegreerde informatievoorziening

Basiscomponent van het EDMS: gestructureerde versus dynamische documenten

Aanvullende componenten voor het EDMS

LES IX

Beveiliging en beschikbaarstelling

Juridisch kader

Beveiliging en veiligheid; de Code voor Informatiebeveiliging en ITIL

Maatregelen: C2 beveiligingssysteem; Internet; Intranet; Firewalls

Fysieke beveiliging met SSL, IPSec en SET

Public Key Infrastructure (PKI) en de digitale handtekening

Documenttechnieken voor beveiliging

Bewaren en bewijzen: records management

LES X

Marktontwikkelingen en trends

Historie

Marktontwikkelingen

Trends

Trends op de langere termijn

Auteurs

A.B. van Trotsenburg, verandermanager Human Creations

R. de Graaf, senior consultant Unisys

G.J. de Waard CDIA GDDM MBII MIT CSMe, senior technology architect

            Unisys

Q. Tabak, projectmanager overheid Unisys

W.J.M. Hamers CDIA GDDM MBII MIT CSMe LIT, senior managing

consultant Unisys Nederland, voorzitter van Document Management Issues van de vereniging ICT Nederland en tevens uw eindredacteur

Start/data Cursus

De cursus ‘Professioneel Document Management gaat iedere derde donderdag van de maand weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van deze schriftelijke cursus tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw voorkeur voor een startdatum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname. 

Persoonlijke begeleiding

Mocht u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen hebben, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de auteur(s).

In-company
Al vanaf 7 deelnemers kunnen wij deze cursus tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling, schriftelijk of in een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten

De kosten van deze schriftelijke cursus bedragen € 1.895,- (excl. 6% BTW).

 Meer informatie en inschrijven

Rate this post

Print Friendly