Van procesvastlegging naar procesverbetering

Overweegt u op korte termijn procesmanagement door te voeren in uw bedrijfsvoering of bent u hier al mee bezig, dan is deze cursus een absolute must voor u! De auteurs delen met u hun ervaringen, best practices, toe te passen methoden en technieken en het gebruik van tooling. Hoe u met BPM extra rendement uit uw organisatie behaalt staat centraal in deze cursus.

Meer informatie en inschrijven

Inhoud/beschrijving

LES I

Business Process Management – introductie

Wat is BPM?

Hoe is het ontstaan?

Marktontwikkelingen

Definities

Aandachtsgebieden van BPM

Waarom BPM?

Procesontwikkeling en -verbetering

Meer informatie en inschrijven

LES II

Waarom procesmanagement?

BPM als management tool

De scope van procesmanagement

Procesarchitectuur

Workflow management en (bedrijfs)procesmanagement

Meer informatie en inschrijven

LES III

BPM – inrichting en gebruik

Visie op BPM

Succesfactoren voor BPM

BPM ingebed in de organisatie: sturen, beheren en gebruiken

Meer informatie en inschrijven

LES IV

BPM – vastleggen van processen

Modelleren

Het belang van vastleggen van processen

Aanpak voor het vastleggen van processen

BPM tools

Softwareselectie en –verwerving

Conventies

Meer informatie en inschrijven

LES V

BPM – lerende organisatie en verbetermodellen

INK- managementmodel

Six Sigma

Kaizen

Capability Maturity Model (CMM)

Balanced Scorecard

LES VI

Volwassenheidsmodel

Definitie en toepassing volwassenheidsmodellen

CMM en TPI

PcM3

LES VII

Een BPM-project

Plannen en business care

Procesverbetering

SPINE: concepten, sporen en processen

Performance Management: value for money, datawarehouses

LES VIII

BPM: implementatie-aanpak

Waarom en hoe gestructureerd implementeren?

Regatta®: denk- en werkmodel

LES IX

Workflow en document management

Het moderne kantoorinformatiesysteem

Van proces naar werkstroom

Document Management

LES X

Governance en BPM

IT-governance en compliance

Voorbeelden van wet- en regelgeving; Sarbanes-Oxley, Code Tabaksblat,

IAS, Basel II, etc.

COBIT-framework

Softwareondersteuning voor compliance

LES XI

De wereld van BPM

BPM forums, bladen, opleidingen en standaarden

BPM Consultancy organisatie

Leveranciers van BPM-tools

LES XII

Praktijkopdracht

Het opstellen van een concreet plan voor een procesverbetertraject

Uw auteurs

Uw auteurs zijn allen verbonden aan Sogeti Nederland, t.w.:

J. Klompenhouwer, servicelinemanager BPM

Drs. M. Oosterhout, competentie coördinator BPM

H.H. Noorman, senior BPM consultant en tevens uw eindredacteur

Start/data Cursus

De cursus ‘Business Process Management’ gaat iedere derde donderdag van de maand weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van deze schriftelijke cursus tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw voorkeur voor een startdatum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Persoonlijke begeleiding

Mocht u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen hebben, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de auteur.

Meer informatie en inschrijven

Doelgroep

Deze cursus is uiterst interessant voor:

Projectleiders (BPM)

Managers en hoofden van diensten van organisaties met

informatie-intensieve processen

Systeemanalisten en -ontwerpers die betrokken zijn bij (her)ontwerp van

bedrijfsprocessen en introductie van het ‘procesdenken’

AO-ic managers

Procesmanagers

Informatiemanagers

Kwaliteitsmanagers

IT-architecten

Internal controllers of internal audit afdeling

In-company

Al vanaf 7 deelnemers kunnen wij deze cursus tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling, schriftelijk of in een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten

De kosten van deze schriftelijke cursus bedragen € 1.980,- (excl. 6% BTW).

Rate this post

Print Friendly