Een uitstekende voorbereiding voor de CBIP-examens 

Wilt u ook een officiële erkenning als BI-Professional? Schrijf u dan in voor de Preparation Course ‘Certified Business Intelligence Professional (CBIP)’. Deze Preparation Course bestaat uit een schriftelijke cursus plus 2 aanvullende mondelinge examentrainingsdagen verzorgd door Centennium BI expertisehuis. De Preparation Course leidt u op voor de enige onafhankelijke titel die voor Business Intelligence Professionals bestaat, t.w. CBIP (Certified Business Intelligence Professional) van The Data Warehousing Institute (TDWI).??

CBIP is een wereldwijd aan belang winnende en de enige onafhankelijke persoonscertificering voor BI-Professionals. De titel is in het leven geroepen door TDWI, een organisatie die in de jaren ’90 in de VS is opgericht en nu een leidinggevend instituut voor Business Intelligence en Data Warehousing expertise ontwikkeling en certificering is. Vanuit de markt wordt de vraag naar gecertificeerde BI-Professionals steeds groter. Ook als u niet gecertificeerd wilt worden is deze cursus een absolute kennisverrijking. De cursus gaat verder en dieper en is breder dan de eisen die aan de CBIP certificering worden gesteld. Er wordt ook gekeken naar de situatie in Europa en er worden praktijkvoorbeelden aangehaald die de West–Europese situatie typeren.??

Meer informatie en inschrijven

Voor wie is deze cursus en titel van belang??

Wanneer u alle expertise die nodig is voor de doelmatige aanpak van complexe BI-vraagstukken in uw bezit wilt hebben, dan is dit de juiste opleiding voor u. Specifieke functies waar de cursus interessant voor is zijn IT-managers, hoofden automatisering, business- en IT-analisten, Informatie-architecten, applicatie-ontwikkelaars, financieel managers, controllers en consultants.??

Enerzijds kunt u, als u zich niet wilt certificeren, alleen de schriftelijke cursus volgen. Wilt u daarnaast ook de CBIP titel behalen dan hoeft u slechts 2 extra dagen te investeren voor de examentraining!??

Aanvullende CBIP examentraining?

In 2 dagen tijd wordt u voorbereid op de 3 CBIP examens die gezamenlijk de CBIP certificering vormen. Naast de sessies die klassikaal worden gehouden wordt van u verwacht dat u de uitgereikte documentatie en de oefenexamens zelf bestudeert. Gemiddeld genomen kost u dit tussen de 20 en 40 uur aan studietijd. Vervolgens worden de examenonderwerpen inhoudelijk behandeld. Afhankelijk van het niveau en de wensen van de groep, kan op een aantal examenonderwerpen dieper worden ingegaan. Tijdens de afsluitende sessie wordt ingegaan op de praktische punten van het CBIP examen. Er is voldoende tijd ingeruimd om uw vragen uit voorgaande sessies en uit de zelfstudie te behandelen.??

Extra documentatie?

Tijdens de examentraining ontvangt u als extra studiemateriaal een verzameling artikelen over Business Intelligence en Data Warehousing. Daarnaast ontvangt u een reader waarin de sheets zijn opgenomen met daarbij, per sheet, extra informatie. Tevens ontvangt u het Centennium Woordenboek. Dit omschrijft meer dan 650 veelgebruikte termen en afkortingen uit het BI en DW vakgebied.?

Meer informatie en inschrijven?

CBIP examen?

Wanneer u CBIP gecertificeerd wilt worden, dan dient u minimaal 3 examens succesvol te af te ronden, t.w.

  • Core Examination (verplicht)
  • Data Warehousing Examination (verplicht)
  • Specialty Examination (examen binnen specifiek aandachtsgebied)

Voor het derde examen dient u een keuze te maken uit een van de onderstaande onderwerpen:

  • Administration & Technology
  • Business Analytics
  • Data Analysis & Design
  • Data Integration
  • Leadership & Management

Het betreft multiple choice examens die elk 90 minuten in beslag nemen. De kosten bedragen € 325,- (incl. BTW) per examen, inclusief koffie, thee en lunch. De drie examens zijn verspreid over twee aaneengesloten dagen. De eerste twee examens vinden plaats op de eerste dag en het derde examen op de tweede dag. De examens vinden iedere maand plaats. De examens kunt u reserveren bij DNV.

CBIP hercertificering 

De certificering is geldig voor drie jaar. Hercertificering kan door opnieuw examen te doen of door een jaarlijkse fee te betalen aan het TDWI en te voldoen aan de hercertificeringsvoorwaarden. Deze zijn omschreven op de website van DNV.

CBIP vereisten 

Er zijn geen specifieke vereisten om deel te mogen nemen aan het CBIP examen. Om het examen te halen, wordt evenwel enige ervaring op BI- en IT-gebied sterk aanbevolen.

Meer informatie en inschrijven

Beoordeling door cursisten

De cursus ‘Certified Business Intelligence Professional’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8.

Enkele reacties van cursisten:

‘Stof is heel duidelijk dus ik heb in eerste instantie geen specifieke vragen gehad voor de auteurs’

‘Zeer volledige cursus. Duidelijk geschreven. Goede aanvulling op praktijk’ 

Senior IT analist

‘Goed te gebruiken als naslagwerk’

‘Brede kijk op aspecten BI’ 

Informatie-analist


‘Geen onderwerpen gemist, uitgebreide cursus met een heldere structuur en een goede opbouw’

‘Ik had behoefte aan ‘overall training’. Deze cursus voldeed hier ruimschoots aan. Daarnaast voldoende diepgang’ 

 ‘Breed georiënteerd, goede didactische structuur en een degelijke kennismaking met het onderwerp’ 

‘Een goed verzorgde, praktijkgerichte cursus die mij helpt om snel en eenvoudig op de hoogte te komen van BI’ 

 ‘Het lesmateriaal ziet er keurig verzorgd uit’ 

 ‘De lesstof is prima in balans. De prettig leesbare lesstof biedt als algemene cursus voldoende diepgang’ 

Cerillo Smeets, Directeur Cebiq Consultancy

Meer informatie en inschrijven

Lesindeling

LES I

Business Intelligence – introductie 

In deze les komen de bedrijfskundige aspecten van BI aan de orde. De nadruk wordt gelegd op de zogenaamde business drivers voor BI, zoals de behoefte aan tijdige en gedetailleerde managementinformatie. Centraal in deze les staat de zogenaamde ‘BI-cyclus’, opgebouwd middels de processtappen Richten, Verzamelen, Analyseren en Toepassen.


LES II

Toepassingen van BI 

In deze les komen de belangrijkste toepassingen van BI aan bod. Er wordt ingegaan op toepassingen in de financial services sector, de telecomsector en de industrie. Voorbeeldtoepassingen zijn credit scoring, risk management, customer profiling en fraude detectie.


LES III

Instrumenten voor BI 

De belangrijkste instrumenten voor BI worden behandeld, te weten query reporting, OLAP, visualisatie, data mining en MIS. Per onderdeel worden de criteria voor selectie en toepassing van de methoden, technieken en bijbehorende tools behandeld.


LES IV

Architectuur en Infrastructuur voor BI

Deze les stelt de randvoorwaarden voor toepassing van BI aan de orde. De auteurs gaan in op hard- en software, maar ook op werkprocessen, bemensing en andere resources die nodig zijn om een infrastructuur op te bouwen en te beheren. Actuele architectuur-ontwikkelingen zoals Data Vault, DW 2.0, en Service Oriented Architectures worden geïntroduceerd, waarna de lezer in staat is de voor- en nadelen te beoordelen.


LES V

Kritieke succesfactoren

Het succes van een BI-toepassing wordt niet alleen bepaald door technische zaken. Het uiteindelijke succes wordt bepaald door rekening te houden met eindgebruikers, de IT-afdeling en de rest van de organisatie. Op basis van een aantal praktische richtlijnen gaan de auteurs in op de factoren voor succes en op mogelijke valkuilen.


LES VI

Projectmanagement

Het plannen en implementeren van BI-projecten lijkt in veel opzichten op het proces van IT-projecten. Er is echter een aantal duidelijke verschillen tussen conventionele IT-projecten en BI-projecten. Met name een goede afstemming met het business proces is in een BI-project uiterst belangrijk. In deze les gaan de auteurs in op verschillen en overeenkomsten met IT-projecten en dragen zij specifieke richtlijnen voor het projectmanagement van BI-projecten aan.


LES VII

Organisatorische integratie

Bij het opleveren van de technische component van het BI-systeem begint voor de klantorganisatie het proces van integratie van de oplossing in de business. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: nieuwe taakomschrijvingen voor medewerkers, nieuwe werkprocessen, verandering in de relatie met klanten en toeleveranciers, gebruik van Key Performance Indicators (KPI) en genereren van nieuwe business met BI.


LES VIII

Case studies en lessons learned

In deze les wordt een aantal representatieve case studies behandeld als illustratie van het gebodene.


Uw auteurs

Uw docenten zijn verbonden aan Centennium BI expertisehuis. Centennium beschikt over ruime kennis van en diepgaande ervaring met alle technische en bedrijfskundige facetten van Business Intelligence, Data Warehousing en Performance Management. Met meer dan 50 overwegend gecertificeerde consultants, behoort Centennium tot één van de grotere, zelfstandige en onafhankelijke aanbieders van BI expertise in Nederland.


Uw eindredacteur en hoofddocent is ing. Erik Fransen MSc, lid van het managementteam van Centennium. Erik is al jaren een veelgevraagd spreker voor seminars en heeft een groot aantal vakinhoudelijke publicaties op zijn naam staan. Mede auteurs en docenten zijn Remco Broekmans en Carlos Kruiner, beiden senior Business Intelligence consultant.


Start/data cursus

De cursus “Certified Business Intelligence Professional (CBIP)” gaat iedere derde donderdag van de maand weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van deze schriftelijke cursus tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname. De aanvullende 2-daagse examentraining wordt verzorgd door Centennium BI expertisehuis. De data kunt u terugvinden op onze website.

Persoonlijke begeleiding

Mocht u tijdens het bestuderen van de lesstof vragen hebben, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de auteur.

In-company
Al vanaf 7 deelnemers kunnen wij deze cursus tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling, schriftelijk of in een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten

De kosten van deze schriftelijke cursus bedragen € 2.180,- (excl. 6% BTW).

De kosten voor de examentraining bedragen € 1.480,- (excl. 19% BTW).


Meer informatie en inschrijven

Rate this post

Print Friendly