‘s-Hertogenbosch, 4 oktober 2010 – Ricoh, leverancier van producten en diensten op het gebied van IT- en documentmanagement oplossingen, heeft gezamenlijk met implementatiepartner Logis.P bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel de patiëntenregistratiezuil geïnstalleerd, die eind september officieel in gebruik is genomen. Logis.P en Ricoh ontwikkelden daarnaast een nieuw systeem voor de uitgifte van patiëntenpassen. Hiermee kunnen patiënten die reeds in het ziekenhuisinformatiesysteem bekend zijn, zich bij de registratiezuil zelfstandig aanmelden. Dit vermindert wachttijden en vergroot de efficiëntie binnen het ziekenhuis. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid voor nieuwe patiënten om zich op traditionele wijze aan te blijven melden bij een baliemedewerker.

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel maakt gebruik van X/Care, het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) van leverancier McKesson, een populair systeem bij veel Nederlandse ziekenhuizen. Met de ingebruikname van de patiëntenregistratiezuil van Logis.P en Ricoh beschikt het ziekenhuis nu als eerste X/Care gebruiker over een zogenaamd patiënt self servicepunt, oftewel een registratiezuil, waar patiënten zich zelfstandig of met ondersteuning van ziekenhuismedewerkers, kunnen registreren De pasfoto die aan de balie of bij de patiëntenregistratiezuil wordt vastgelegd, wordt aangeboden aan het X/Care systeem zodat deze ook voor de specialist direct zichtbaar is. De specialist weet zo zeker wie zijn patiënt is. De mogelijkheid om de patiëntenfoto toe te voegen aan het behandeldossier van de arts en/of verpleegkundige komt voort uit een lang gekoesterde wens van het medisch personeel.

Het ziekenhuis heeft, mede uit veiligheidsoverwegingen, besloten om ponsplaatjes te vervangen door de nieuwe patiëntenpas van Ricoh, die onder andere is voorzien van een 2D(dimensionale)barcode en pasfoto. Met behulp van de registratiezuil wordt het ID-bewijs van de patiënt geautomatiseerd uitgelezen en worden enkele controles (zoals die op het Burger Service Nummer, het ID-bewijs en de controle op verzekeringsrecht COV) automatisch in enkele seconden uitgevoerd. Ook kan het systeem de pasfoto op het ID-bewijs van de patiënt uitlezen of, met de ingebouwde webcam, een nieuwe foto maken. In de toekomst kan de patiënt zelf enkele persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, huisarts en adres- en verzekeringsgegevens, controleren en daar waar nodig wijzigen.

Pieter Rahusen, Market Development Manager Healthcare bij Ricoh: “Met de ingebruikname van de patiëntenregistratiezuil vereenvoudigt Ziekenhuis Rivierenland in Tiel haar registratie- en identificatieprocessen voor patiënten aanmerkelijk. De koppeling met het ziekhuisinformatiesysteem X/Care vervolmaakt het automatisch opslaan en beveiligen van patiëntengegevens. Zowel patiënten als medewerkers van het ziekenhuis zullen veel profijt ondervinden van de patiëntenregistratiezuil.”

Over Logis.P en Ricoh Nederland Healthcare

De gecombineerde propositie van Logis.P en Ricoh Nederland Healthcare biedt een antwoord voor het volledige vraagstuk van procesoptimalisatie in ziekenhuizen. Dat vraagt enerzijds om een solide en gerenommeerde wereldleider op het gebied van documentmanagement en informatielogistiek. Anderzijds is er juist behoefte aan reactiesnelheid, inlevingsvermogen, kennis van ziekenhuiszaken, betrokkenheid en flexibiliteit. Logis.P en Ricoh voldoen aan beide eisen met een gezamenlijke totaaloplossing die gefundeerd is op aantoonbare ervaring, gespecialiseerde kennis en bewezen producten- en dienstenportfolio’s. Vanuit deze solide basis reiken flexibele oplossingen tot diep in ieder segment van het hele zorgproces, modulair en volledig op maat voor iedere unieke ziekenhuisomgeving.

Rate this post

Print Friendly