Als burger je aanvraag voor een bouwvergunning zelf in de gaten houden? Dat kan met zaakgericht werken. KING e-dienstverlening komt met twee vastgestelde standaarden, RGBZ en StUF-ZKN, die gemeenten kunnen helpen om dit technisch voor elkaar te krijgen. KING is het nieuwe Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten en helpt gemeenten met hun (e)dienstverlening.

De regiegroep StUF, waarin onder andere KING, vertegenwoordigers van gemeenten, ICT-leveranciers, adviseurs en ketenpartners deelnemen, heeft unaniem de nieuwe versie van RGBZ 1.0 en StUF-ZKN 3.10 vastgesteld. Het betreft de gegevens- en berichtenstandaard voor zaakgegevens. Deze twee standaarden, RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) en StUF-ZKN (Standaard Uitwisselings Formaat – Zaken), zijn bedoeld voor het beheren, ontsluiten en verstrekken van zogenaamde zaakgegevens. Ze zorgen ervoor dat gemeenten zaakgericht kunnen gaan werken.

Volg de “zaak”

Door zaakgericht te werken, kunnen gemeenten de kwaliteit en doorlooptijd van een bepaalde “zaak”, zoals de aanvraag voor een bouwvergunning, beter bewaken. Dit houdt daarnaast in dat burgers en bedrijven de afhandeling en de stand van zaken van aangiftes en aanvragen bij de

overheid eenvoudiger en beter kunnen volgen. Gemeenten kunnen burgers en bedrijven bijvoorbeeld via internet zulke gegevens aanbieden. Door deze twee standaarden kan dat voortaan op een uniforme en leveranciersonafhankelijke wijze worden gerealiseerd.

Werken met standaarden

Voordelen van het gebruik van de standaard zijn dat ICT-kosten worden bespaard door toenemende technische en semantische interoperabiliteit. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld procesketens eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden door meer eenduidigheid in de betekenis van gegevens. In technische zin ontstaat meer keuzevrijheid in software, omdat steeds meer leveranciers deze standaard adopteren en in hun software inbouwen. Het helpt bij het realiseren van eenmalige gegevensuitvraag en meervoudig gebruik en het beter informeren van burgers en bedrijven.

StUF en KING

StUF is dé berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties binnen gemeenten én in de ketens waarin gemeenten participeren. StUF is een door het College van Standaardisatie vastgestelde open standaard en maakt deel uit van de GEMeentelijke Model Architectuur: GEMMA. Sinds 1 januari 2010 zijn het beheer en de doorontwikkeling van StUF en RGBZ bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ondergebracht. KING ondersteunt gemeenten in hun taak als meest nabije overheid om burgers en bedrijven optimaal van dienst te kunnen zijn.

Rate this post

Print Friendly