Gorinchem, 28 september 2010 – Vakbonden hebben gisteravond door middel van een onrealistisch eindbod de cao-besprekingen voor postverspreiders onnodig afgebroken. Het eindbod van de bonden hield in dat werkgevers binnen een vastgestelde termijn vaste arbeidscontracten moeten geven aan de postbezorgers in plaats van de nu gangbare overeenkomst van opdracht (OvO). Uit onderzoek van SEO is echter gebleken dat deze ingroei naar vaste contracten met de huidige marktomstandigheden niet haalbaar is.

De werkgevers (o.m. Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP), verenigd in de Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland (WPN), hebben in de caoonderhandelingen voorstellen gedaan met betrekking tot keuzevrijheid voor de postbezorger voor een arbeidsovereenkomst of OvO en garanties op nakoming van de verplichtingen die de Postwet stelt ten aanzien van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden konden zich helaas niet vinden in deze voorstellen. In de huidige cao is in principe als einddoel gesteld dat 80% van de postbezorgers op 1 oktober 2012 werkt op basis van een arbeidscontract. De cao (lopend tot 1 oktober 2012) biedt echter de ruimte om rekening te houden met marktomstandigheden door middel van flexibele ingroeipercentages (van OvO naar arbeidscontract). Vakbonden hebben deze cao echter eind juni 2010 opgezegd. Indien er geen nieuwe cao wordt afgesloten, zal het ‘tijdelijk besluit arbeidsovereenkomsten post’ van toepassing zijn per 1 januari 2011. De postbedrijven zijn dan wettelijk verplicht al hun postbezorgers een arbeidscontract aan te bieden.

Uit onderzoek van SEO, verricht in opdracht van zowel vakbonden als WPN, van 30 maart 2010 blijkt dat slechts 0,5% van de postbezorgers gekozen heeft voor een arbeidsovereenkomst in plaats van een OvO. Dit terwijl, op basis van de cao, werkgevers 14% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben aangeboden. Met deze beperkte ingroei, is het einddoel van de cao – 80% van de postbezorgers werkt op 1 oktober 2012 op basis van een arbeidsovereenkomst – onrealistisch in de huidige markt. Dit heeft vooral te maken met de flexibiliteit en de vrijheid die de postbezorger geniet via de OvO. Op basis van deze bijbanen verdienen veel scholieren, studenten en gepensioneerden een extra inkomen.

WPN heeft het eindbod afgewezen en beraadt zich op de te nemen stappen.

Rate this post

Print Friendly