Hieronder treft u een reactie aan van postvervoerder Sandd op het persbericht aan van de WPN, Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland, waarin duidelijk wordt waarop de cao-besprekingen afgelopen maandag zijn stukgelopen. Onderstaand onze reactie op de berichtgeving die hierop in de media is ontstaan. Graag willen wij u aangeven wat dit voor de postmarkt en voor Sandd in het bijzonder betekent.

De cao-afspraken in 2009 waren gebaseerd op aannames omtrent de volume- en prijsontwikkelingen in de postmarkt. Een jaar na de invoering van de cao blijken deze ontwikkelingen minder gunstig dan destijds door de partijen werd aangenomen. De effecten van de tegenvallende economische situatie worden in de postmarkt gevoeld in sterk teruglopende volumes. De verhevigde concurrentiestrijd leidde het afgelopen jaar tot dalende prijzen in de markt. Ondanks deze ontwikkelingen heeft Sandd alles in het werk gesteld, als goed werkgever, om zich aan de cao-afspraak te houden en aan 14% van de postverspreiders een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Slechts 0,5% van de postverspreiders heeft de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk geaccepteerd. In de meeste gevallen omdat het bezorgen voor hen een bijbaan is en men de vrijheid en flexibiliteit van de huidige samenwerking wenst te behouden. We zijn dan ook zeer verbaasd dat de vakbonden geen oog lijken te hebben voor de huidige marktontwikkelingen en dat zij volledig voorbij gaan aan de wens van de postverspreiders zelf.

Formeel zou vanaf 1 januari 2011 de AMvB, Algemene Maatregel van Bestuur, in werking kunnen treden. Dit zou betekenen dat de postbedrijven vanaf deze datum met al hun postverspreiders een arbeidsovereenkomst dienen te hebben. Dit gaat echter tegen de wens van de postverspreiders in. Wij leggen ons niet neer bij de stelling dat de liberalisering van de postmarkt hiermee mislukt is en zijn daarom een bodemprocedure gestart om deze maatregel aan te vechten. Met het oog op de politieke omgeving en de juridische mogelijkheden zien wij op geen enkele manier continuïteitsproblemen voor Sandd. Gesteund door sterke de arbeidsrechtelijke aspecten en recente gesprekken met de Europese Commissie voelen wij ons zeer sterk in deze strijd. We zijn er volledig van overtuigd dat we deze bodemprocedure gaan winnen. Daarbij geldt dat wij nog steeds volledig achter de geest van de originele afspraken uit de cao staan. We zijn nog altijd bereid om aan tafel te gaan met de vakbonden om tot een gezamenlijke oplossing te komen die recht doet aan de marktomstandigheden en de wens van de postverspreiders.

Ondanks alle media aandacht van de afgelopen dagen over dit onderwerp heeft Sandd zich sinds 2001 bewezen als een serieuze en stabiele speler in de postmarkt. We hebben een sterke marktpositie als betrouwbare kwaliteitspartner opgebouwd. Sandd is een gezonde organisatie met uitstekende perspectieven in de markt en zal in 2010 nog zo’n 5% tot 7% groeien in volume waar concurrenten in dezelfde periode meer dan 10% krimpen. Recent heeft er een herfinanciering van Sandd plaatsgevonden, waarbij nieuw kapitaal in de onderneming is geïnvesteerd en enkele nieuwe aandeelhouders zijn ingestapt die onze groeistrategie ondersteunen. Met deze solide financiële basis, de kracht van onze medewerkers en het vertrouwen van onze klanten zijn we zeker in staat om onze strategie de komende jaren in praktijk te brengen

Rate this post

Print Friendly