Breukelen, 28 september 2010 – ROC Flevoland besteedt het beheer van drukwerk en postkamer uit aan Xerox. Xerox zal ROC Flevoland ontzorgen op het gebied van het beheer van drukwerk, decentrale apparatuur en het verwerken van de in- en uitgaande post. Medewerkers van ROC Flevoland kunnen nu bij één loket repro opdrachten geven, drukwerk bestellen en eventuele vragen over decentrale apparatuur stellen. Met deze uitbesteding verwacht ROC Flevoland een besparing te realiseren en de kwaliteit van de dienstverlening op deze gebieden significant te verbeteren.

Deze kostenbesparing is niet alleen terug te voeren op het slimmer printen. Er wordt ook bespaard op transportkosten door het inzetten van een fleet operator op de diverse locaties van ROC Flevoland. De fleet operator wordt door ROC Flevoland bij Xerox gedetacheerd en is reeds werkzaam op de centrale repro van ROC Flevoland in Almere. Er bestond geen vast schema waarop goederen dagelijks tussen de locaties werden vervoerd. Hoge kosten waren het gevolg, omdat ad hoc bedrijven werden ingehuurd om toch goederen/poststukken van de ene locatie naar de andere te brengen. De fleet operator is verantwoordelijk voor het decentrale machinepark van Xerox en onderneemt actie in de eerstelijns storingen. Tevens zorgt hij voor het verzendklaar maken van de post en levert binnengekomen post af op de diverse locaties van ROC Flevoland.

“Xerox zit al enige tijd bij onze repro in huis en ook het beheer van de decentrale en centrale machines wordt gedaan door Xerox”, aldus Tiko Smetsers, stafmedewerker facilitair bij ROC Flevoland. “De samenwerking met Xerox heb ik altijd als prettig ervaren. Het is een innovatieve organisatie die ons eerder geholpen heeft bij het fors terugdringen van het aantal decentrale machines, waardoor wij kosten hebben kunnen besparen en efficiënter konden werken. Dat is nu met de fleetservice niet anders. Het hebben van één aanspreekpunt voor alles dat met documenten te maken heeft schept duidelijkheid.”

Rate this post

Print Friendly