Turnhout, 23 september 2010 – Het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) lanceert tijdens de Print 2010 beurs in Brussel twee nieuwe, gratis tutorials. De eerste tutorial behandelt het belang van een correct design om een probleemloze afwerking te garanderen. De tweede tutorial gaat over de mogelijkheden van JDF voor drukwerkaankopers. Met deze tutorials wil het VIGC enerzijds de communicatie tussen design, prepress en afwerking verbeteren. En anderzijds ook drukwerkaan – en verkopers vertrouwd maken met een nieuwe, gestandaardiseerde mogelijkheid voor efficiënte informatie-uitwisseling.


“De tutorials die we de afgelopen jaren al hebben gelanceerd, bv. rond de live preflight in Adobe InDesign of de verschilpunten tussen GWG v3 en v4, kenden een groot succes. We kregen heel positieve reacties van de lezers.”, vertelt Eddy Hagen, directeur en trendwatcher van het VIGC. “Met deze twee nieuwe tutorials richten we ons op andere domeinen: de relatie tussen design, prepress en afwerking enerzijds en de meer administratieve kant bij drukwerkaankoop anderzijds. Die laatste tutorial is echt een interessant gegeven. Het gaat immers om een handige tool die in een standaard software pakket zit, maar het is er een die nog bijna niemand heeft ontdekt, laat staan gebruikt.”


Correct design voorkomt problemen in afwerking

“Het grafische productieproces is een aaneenschakeling van heel veel handelingen. En de laatste in de keten – de afwerking – wordt soms wat stiefmoederlijk behandeld. Nochtans kan er door een goede communicatie tussen design, prepress en afwerking heel wat tijd en materiaal worden bespaard.”, zegt Carl Van Rooy, senior consultant VIGC en in een vorig leven werkzaam bij een belangrijke boekendrukker. “Het gaat soms om kleine dingen, zoals afloop, snijtekens of vouwlijnen. Maar dit zijn wel essentiële elementen: ze kunnen de afwerker immers heel wat tijd besparen met het uitdokteren van de juiste vouw- of snijwijze. En zo heeft hij meteen ook minder inschiet op de vouwmachine nodig.”.


In de VIGC-tutorial worden een hele reeks tips gegeven waarop een designer en de prepress moeten letten, om zo het leven van de afwerker te vergemakkelijken en zo een mooier product te maken. Sommige ontwerpen zien er op een scherm misschien wel mooi uit, maar als ze eenmaal worden gedrukt en afgewerkt, durft het eindresultaat wel eens anders te zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan beelden die over twee pagina’s lopen in een perfect bound tijdschrift. De linker- en rechterkant perfect op mekaar laten aansluiten is bij die vorm van afwerking niet eenvoudig, soms zelfs onmogelijk. Als er dan net een belangrijk detail in de rug staat, is de kans groot dat het niet mooi overkomt. De tutorial voorziet dan ook praktische tips om dergelijke ongemakken te vermijden. Alle tips zijn bovendien ook voorzien van foto’s, om zo de gevaren bij een slecht design aanschouwelijk te maken.


JDF voor drukwerkaankopers

Een tweede tutorial gaat over het gebruik van de JDF Job Definition Editor die sinds versie 7 in Adobe Acrobat Professional zit. “Het is werkelijk een pareltje, alleen hebben nog maar weinigen het ontdekt.”, verklaart Hagen. “Met die JDF Job Definition Editor kan je op een gestandaardiseerde en efficiënte manier jobinformatie uitwisselen. Bv. om een offerte aan te vragen, of om een order door te geven. De interface bevat immers alle belangrijke technische specificaties en je kan er ook contactgegevens aan vasthangen.” In de achtergrond wordt JDF, het ‘job definition format’, gebruikt om deze gegevens uit te wisselen. In zogenaamde ‘job intents’ worden de intenties van de klant in kaart gebracht. Het aanmaken van zo’n JDF ticket kan zelfs op basis van een PDF: Acrobat gaat dan een heel aantal gegevens al automatisch invullen, bv. formaat, aantal pagina’s, de gebruikte kleuren. “En het wordt helemaal mooi als je de PDF, of meerdere PDF’s, samen met het JDF job ticket in één mjd-file verpakt. Dan kan je namelijk een ‘integriteitscontrole’ uitvoeren: klopt mijn bestelling wel met de PDF’s? Dan worden bvb. het aantal pagina’s en het formaat gecontroleerd. Ondanks de relatief eenvoudige interface en de belangrijke voordelen, wordt dit niet echt veel gebruikt. Daar hopen we met onze tutorial iets aan te doen.”, besluit Hagen.


Beide tutorial files kunnen gedownload worden vanop de VIGC-website: http://www.vigc.be/tutorial-files/ De afwerking-tutorial bestaat ook als gedrukte poster. VIGC-leden ontvangen deze gratis. Anderen kunnen deze tegen betaling bestellen bij het VIGC: info@vigc.be.

Rate this post

Print Friendly