BCT, leverancier van content management en document management systemen, start met de 250e implementatie van versie 7.2 van het document management systeem Corsa. De gemeente Westland, die al sinds 2004 met Corsa werkt, heeft recent weer voor BCT gekozen als leverancier voor het verdere digitaliseringstraject van de gemeente. Vincent Wielaart, informatieadviseur binnen het DIV-team: “Destijds paste Corsa goed bij onze plannen om meer digitaal te archiveren. De ontwikkeling in Westland op het gebied van dienstverlening gaat echter verder. We willen belangrijke informatie aan burgers en bedrijven digitaal beschikbaar stellen via een midoffice. Daarom hebben we besloten Corsa in te zetten om het digitale proces met zaaksgewijs archiveren te ondersteunen.” BCT introduceerde Corsa 7.2 in 2008. Sindsdien is het systeem bij een groot aantal gemeenten, provincies, zorg- en onderwijsinstellingen geïmplementeerd.

De gemeente Westland is van plan deel te nemen aan Dimpact, een samenwerkingsverband waarbinnen gemeenten samenwerken aan digitale dienstverlening voor hun burgers en bedrijven. De samenwerking gaf een nieuwe impuls aan de wens om de informatiestromen binnen de gemeente digitaal te beheren. “Omdat we Corsa van BCT al in huis hadden, bleek het uiteindelijk de beste keuze om ook nu bij BCT te blijven,” vertelt Wielaart. “We gaan Corsa nu meer als centraal geheugen in de organisatie neerzetten, in combinatie met de midoffice-suite van Dimpact. Hierbij bouwen we vanuit de verschillende informatiestromen zaakdossiers op. In feite stappen we over op zaaksgewijs archiveren. Corsa 7.2 is meer gericht op het zaaksgewijs werken en paste daarom beter bij onze visie dan het oude systeem.”

De voorbereidingen voor de implementatie zijn inmiddels in volle gang. Na de technische en functionele screening zal Corsa in een testomgeving ingericht worden. In dit stadium worden de koppelingen met diverse andere systemen gerealiseerd. “Een spannend moment,” vindt Wielaart, “want naast Dimpact wordt Corsa geïntegreerd met systemen voor onder andere basisregistraties en Squit XO voor de Wabo. BCT heeft ruime ervaring met dat soort integraties en dat was dan ook een belangrijke reden om weer voor Corsa te kiezen.” Het project is momenteel in de opstartfase, die voorspoedig verloopt. Wielaart is zeer te spreken over de samenwerking: “Alle betrokkenen, zowel binnen de gemeente als bij BCT, zijn enthousiast en werken nauw samen om de implementatie tot een goed einde te brengen,” aldus Wielaart. De planning is om Corsa de komende maanden verder uit te rollen. De invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 betekent de eerste deadline: dan wil de gemeente Westland het digitale zakenarchief voor de processen rondom de omgevingsvergunning klaar hebben.

De gemeente is ambitieus in haar digitaliseringsplannen. “De gemeente Westland heeft zich als doel gesteld de digitale bereikbaarheid van de gemeente voor burgers en bedrijven te optimaliseren. De informatievoorziening en daarmee het digitaal archief zijn daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Met de vele verschillende werkprocessen binnen onze gemeente is dit een uitgebreid traject, maar we zijn met de update en de andere projecten die op stapel staan zeker op de goede weg,” besluit Wielaart.

“Versie 7.2 van Corsa biedt organisaties de mogelijkheid om te werken met het Windows Vista platform, grotere en vooral snellere databases en de nieuwste hardware”, aldus Marc Charlier, manager Corporate Communications van BCT. “Om die integraties en koppelingen te realiseren is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het technische fundament van Corsa. Er worden enkele belangrijke en noodzakelijke databasewijzigingen doorgevoerd en alle losse Corsa-databases worden in één omgeving geconsolideerd. De Corsa-database is daarna eenvoudiger te onderhouden op alle, technische platforms. Dat is belangrijk voor de verdere functionele en technische groei van Corsa 7.2. We zien bij onze gebruikers namelijk een nog steeds groeiende behoefte aan completere informatievoorziening. Meer informatie en data impliceert vanzelf grotere databases. Hiervoor moet de onderliggende techniek wel toegerust zijn.”

Rate this post

Print Friendly