Brakel/ Würzburg, 1 september 2010- Holland House uit Brakel (onderdeel van de Solipsis-groep) en AKI uit Würzburg, marktleiders in Nederland en Duitsland op het gebied van print- en outputmanagement oplossingen, intensiveren hun samenwerking en strategische afstemming. Klanten kunnen daardoor nog sterker profiteren van oplossingen voor gemixte Unix/Linux en Windows-omgevingen. De gezamenlijke markt van Holland House en AKI groeit waardoor het gewenst is het Duits-Nederlandse partnerschap verder uit te bouwen. De oplossingen van beide ICT-bedrijven lenen zich hiervoor perfect. Zeker ook door de gezamenlijke identieke gebruikersinterface (GUI) die de producten met elkaar verenigt en leidt tot een hoog gebruikerscomfort.

Klanten waarderen deze uniforme oplossing voor gemixte Unix/Linux/Windows omgevingen zeer. Zo kunnen echte Unix/Linux-gebruikers probleemloos hun outputomgeving met de Windows-omgeving verenigen, daar waar dit voorheen geheel gescheiden werelden waren. De Prin Taurus oplossing van AKI is bijvoorbeeld een client-server toepassing die zowel in de Unix/Linux als in de Windows omgeving de output (lees ook printomgeving) monitort en alle noodzakelijke informatie omtrent de totale output- en printomgeving aan systeemmanagers en gebruikers levert. Typische output- en printproblemen worden daardoor vroegtijdig onderkend en behandeld. De UniSpool en UniStream oplossing van Holland House is een organisatiebrede output- en printmanagement oplossing voor in het bijzonder Unix en Linux omgevingen. Hiermee is een gecontroleerde en ongestoorde procesgang van de output- en printstromen te realiseren.

Door het partnerschap profiteren beide ondernemingen van de kracht van de ander. Holland House als specialist van Unix- en Linux-omgevingen en AKI als specialist van Windows-omgevingen. Holland House heeft als werkgebied de wereld met uitzondering van de zogenaamde DACH landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), die door AKI worden bediend. Beide bedrijven voeren intensief overleg omtrent productontwikkeling en marktafstemming.

Martin Kellner, operationeel manager van AKI: “Met Holland House hebben we reeds gedurende 20 jaar een strategisch partnerschap. Wij verheugen ons erop dit op een hernieuwd niveau voort te kunnen zetten. Zo profiteren onze klanten nog beter van onze gezamenlijke oersterke oplossingen. Kostenbesparing en ecologisch printen zijn daarbij van wereldbelang.”

Goossen de Bruin, operationeel manager van Holland House: “Beide bedrijven hebben reeds jarenlang een heel goede samenwerking. Het belangrijkste is echter dat ‘de chemie’ ook klopt. Daarom zijn wij verheugd om de samenwerking met de Würzburger op het gebied van ontwikkeling en verkoop nog verder te intensiveren. Ondernemingen krijgen nu echte oplossingen ‘made in Europe’.”

Een onderzoek door Microsoft Duitsland heeft in elk geval uitgewezen, dat 90% van de klanten de geboden oplossingen aan anderen aanbeveelt. 

Over Holland House

Holland House is lid van de Solipsis-groep en onderdeel van de business unit Enterprise Document Management, waar ook IntraData onderdeel van uitmaakt. Holland House is specialist voor de softwaregebaseerde oplossing voor output- en printmanagement. Hiertoe behoort het gehele spectrum van diensten en producten inzake outputverrijking/printvoorbereiding, distributie, load balancing, encryptie, archivering, printen etc.

De output- en printmanagement oplossingen van Holland House zorgen voor economische, comfortabele en zekere output- en printverwerking voor grote en middelgrote ondernemingen. Klanten zijn daardoor in staat om heterogene computer- en printomgevingen te managen, dit beheer te vereenvoudigen en daarmee veel kosten te besparen. De standaardfaciliteiten uit de aanwezige besturingssystemen zijn hiertoe veelal niet toereikend. De oplossingen kennen tevens een certificering voor SAP, waardoor SAP-gebruikers een technisch perfecte aansluiting kunnen realiseren.

Klanten zijn onder andere Barings Bank, Wells Fargo bank, Boeing, Airbus, Jan Doets, etc

Holland House is opgericht in 1984 en opereert wereldwijd met resellers vanuit Brakel (gemeente Zaltbommel).


Rate this post

Print Friendly