‘s-Hertogenbosch, 23 augustus 2010: Ricoh, leverancier van producten en diensten op het gebied van IT- en documentmanagement oplossingen, heeft bij de Alysis Zorggroep verschillende patiëntregistratiezuilen en balieconfiguraties geïnstalleerd. De Alysis Zorggroep is het samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis Rijnstate, Kliniek Velp, Ziekenhuis Zevenaar en Verpleeghuis Zevenaar en biedt zorg aan de inwoners van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. In Ziekenhuis Zevenaar is deze week de eerste zelfservice registratiezuil officieel door de directie in gebruik genomen. In de komende weken worden een zuil in Kliniek Velp en twee zuilen in Ziekenhuis Rijnstate geactiveerd.

Met de ingebruikname van de patiëntregistratiezuilen optimaliseert de Alysis Zorggroep haar registratie- en identificatieprocessen voor patiënten. Hiermee van de zuil is een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van de patiëntenregistratie verder te verbeteren. De vereenvoudiging van administratieve processen resulteert voor de zorggroep in efficiencyvoordeel en levert ook een bijdrage aan de patiëntveiligheid.

Bij de patiëntregistratiezuil laat de patiënt zijn/haar identiteitsbewijs uitlezen. De patiënt kan met deze zelfservice zuil ook gegevens controleren en indien nodig, wijzigen. Daarnaast produceert de registratiezuil een actueel ponsplaatje voor de patiënt. De patiëntenregistratiezuil biedt vele voordelen op het gebied van patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid en vermindert onder andere lange wachttijden en de kans op fraude. Nieuwe patiënten en ‘uitzonderingspatiënten’ worden aan de inschrijfbalie met behulp van de balieconfiguratie, die een gekoppelde IDscanner en een webcam bevat, ingeschreven.

Op termijn gaat het ponsplaatje bij Alysis verdwijnen en wordt vervangen door een patiëntpas met foto waar alle patiëntgegevens door middel van een barcode of chip af te lezen zijn. Ook kan de zuil dankzij de koppeling tussen het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en het afsprakensysteem de patiënt direct een print met een routebeschrijving naar de juiste poli bezorgen. Op de juiste poli aangekomen laat de patiënt opnieuw zijn pasje uitlezen, waarna het bijvoorbeeld mogelijk is dat de wachttijd voor het consult op een display verschijnt. De software van Logis.P, die in de zuilen is geïnstalleerd, kan zorgen voor het terugdringen van no-shows van patiënten bij specialisten door bijvoorbeeld het uitsturen van een afspraakherinnering via e-mail of SMS alerts. Al deze voordelen maken het voor de Alysis Zorggroep in de toekomst mogelijk om de dienstverlening voor de patiënten verder te verbeteren, interne processen meer te stroomlijnen en kosten te beheersen.

Michiel Bonte, Business Manager Healthcare bij Ricoh: “De samenwerking met de Alysis Zorggroep is zeer soepel verlopen, vooral omdat onze projectmatige aanpak precies paste bij de strategie van de organisatie. De door de Alysis Zorggroep officieel in gebruik genomen registratiezuil zal zowel patiënten als zorgmedewerkers enthousiast maken en houden, als zij van de voordelen van de registratiezuil profiteren”.

Rate this post

Print Friendly