Noordwijk, 30 augustus 2010 – Op 5 oktober 2010 vindt de dertiende editie van de Decos Relatiedag plaats in De Fabrique in Utrecht. De Decos Relatiedag 2010 wordt volledig klimaatneutraal georganiseerd. De CO2-uitstoot wordt zo veel mogelijk gereduceerd en wat overblijft compenseert Decos door investeringen in duurzame energieprojecten. Decos heeft bewust gekozen voor een locatie met het Green Key-keurmerk, omdat dit de zekerheid biedt dat de locatie voldoet aan strikte criteria voor milieu en duurzaam ondernemen. Decos zal de CO2-uitstoot tijdens de Relatiedag minimaliseren door onder andere zo weinig mogelijk papier te gebruiken. Wat wel uitgeprint wordt, komt op FSC-papier met behulp van bio-inkt. Daarnaast stimuleert Decos het gebruik van het Openbaar Vervoer van en naar de Relatiedag.

Het thema van de Decos Relatiedag 2010 is “Informatie als productiefactor”. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan het belang van digitalisering voor kostenbesparing, een betere dienstverlening en Het Nieuwe Werken. De relatiedag is ieder jaar een dag vol inspirerende sprekers met veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en de praktijk. Toegang tot de Decos Relatiedag is gratis voor eindgebruikers, zowel voor klanten als niet-klanten. Bezoek voor meer informatie: www.decosrelatiedag.nl

“Wij merken dat veel van onze klanten maatschappelijk betrokken zijn”, stelt Mark van der Linden, directeur van Decos. “Daarnaast worden onze oplossingen voor digitaal informatiebeheer door veel organisaties ingezet om het papiergebruik drastisch te reduceren en alle relevante bedrijfsinformatie plaatsonafhankelijk beschikbaar te hebben. Wij besteden al sinds de oprichting van Decos veel aandacht aan diverse initiatieven vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vinden de Decos Relatiedag een mooie gelegenheid om extra rekening te houden met het milieu. Dit sluit goed aan bij onze bedrijfsvoering waarin we altijd oog hebben voor het milieu. Een mooi voorbeeld is de bouw van ons nieuwe kantoor, waarbij we gebruik maken van duurzame en milieuvriendelijke materialen en de CO2- uitstoot minimaliseren. Decos streeft ernaar om zijn CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren en vanuit maatschappelijke betrokkenheid een positieve bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving.”

Naar de relatiedag: http://www.decos.nl/actueel/evenementen/relatiedag-2010–informatie-als-productiefactor.htm


Rate this post

Print Friendly