Driebergen, 24 augustus 2010 – Binnen gemeentes worden veel projecten of programma’s uitgevoerd met als doelstelling zowel verbeteringen in de dienstverlening als de interne processen te realiseren. Strategy Partners Nederland heeft de afgelopen jaren diverse klanten in de gemeentemarkt ondersteund bij het succesvol zetten van stappen richting het zaakgericht en procesgericht werken. Op basis van ‘Best Practices’ – bewezen methoden en successen – heeft Strategy Partners een 8 principes model ontwikkelt voor de implementatie van Zaak- en Procesgericht werken in de praktijk.

 De implementatie van zaak- en procesgericht werken is een continu-strategie die bestaat uit meerdere projecten. Doel is, zowel de dienstverlening aan de klant als de (interne) processen te verbeteren.

“Veel gemeenten en organisaties zijn bezig met zaakgericht en procesgericht werken”, stelt Hans Vlak, partner bij Strategy Partners, “en ons wordt regelmatig gevraagd wat nu de basis voor succesvolle implementaties is geweest. Op basis van de ervaringen die wij hebben opgedaan en de ingebrachte kennis bij onze klanten, hebben wij het ‘8 principes model’ voor zaak- en procesgericht werken ontwikkeld. Daarmee kan zaakgericht en procesgericht werken ook bij andere organisaties succesvol worden ingevoerd.”

 De ‘8 principes’ dragen bij aan significante verbeteringen in de dienstverlening (effectiviteit) alsook de (efficiency van de) interne processen. “Vanuit een visie op zaak- en procesgericht werken wordt een leidraad geboden voor veranderingen die moeten worden doorgevoerd. Een heldere en uitdagende visie is essentieel”, aldus Vlak, “om acceptatie en draagvlak te creëren voor het programma. Dat zorgt er ook voor dat het is afgestemd op de strategie van de organisatie.”

De door Strategy Partners ontwikkelde ‘8 principes’ zijn geen project- of programma-aanpak, maar de essentiële uitgangspunten bij het vaststellen van een aanpak die is toegespitst op de organisatie, de doelstellingen en de ambities.

Het volledige model kan worden gedownload via de website van Strategy Partners.

Rate this post

Print Friendly