Noordwijk, 4 augustus 2010 – Decos, specialist in informatiebeheeroplossingen, ontwikkelt een nieuwe versie van het succesvolle Decos D5. Het document management- en zaaksysteem is uitgebreid met een groot aantal nieuwe mogelijkheden op het gebied van zaakgericht werken, workflow en zoekfunctionaliteit. Speerpunten bij de ontwikkeling zijn het verder uitbreiden van de gebruiksvriendelijkheid voor zowel gebruikers als beheerders en het versterken van de integratiemogelijkheden.

Strategische marktontwikkelingen en de wensen van de gebruikers zijn een belangrijke bron voor innovatie geweest. De input van klanten heeft geleid tot vele nieuwe functies. Klanten konden zelfs direct invloed uitoefenen op de nieuwe versie, doordat gestemd kon worden op een deel van de nieuwe functionaliteit.

Voor organisaties in de non-profit-sector is zaakgericht werken een voorwaarde om de dienstverlening te verbeteren. Een goede integratie van de verschillende applicaties en het zaaksysteem is hierbij cruciaal. Decos heeft de kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd met zaakgericht werken-implementaties vertaald naar enkele gerichte verbeteringen. Zo is de externe data-integratie verbeterd, waardoor het mogelijk wordt om eenvoudig data vanuit andere applicaties in Decos te gebruiken. Ook is de mogelijkheid tot het toepassen van gebruikersvriendelijke checklists bij workflows toegevoegd.

Decos D5.1 zal dit najaar beschikbaar komen. Alle huidige gebruikers met een onderhoudscontract krijgen gratis de beschikking over de nieuwste versie. Tot aan de release worden wekelijks nieuwe functionaliteiten onthuld via de website van Decos: www.decos.nl/D51

“De nieuwe D5.1-release is een prachtig voorbeeld van hoe de combinatie van praktijkkennis van onze klanten en de expertise die wij zelf in huis hebben, kan leiden tot innovatieve oplossingen”, stelt Mark van der Linden, directeur van Decos. “Onafhankelijk onderzoek heeft de afgelopen jaren al meerdere malen aangetoond dat Decos D5 tot de allerbeste systemen behoort. Met deze nieuwe versie gaan we zelfs nog een stap verder, door nog nadrukkelijker in de kwaliteit te investeren. Wij hechten grote waarde aan innovatie en besteden daarom veel aandacht en budget aan het doorontwikkelen van onze oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat onze klanten zeer tevreden zijn over alle nieuwe mogelijkheden.”

Rate this post

Print Friendly