TNT heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt gemaakt over het 2e kwartaal van 2010.  Aanleiding voor Docufacts om een analyse te maken: Als het TNT Post lukt om een echt commercieel bedrijf te worden ziet het er gezond uit.

De totale omzet van TNT steeg in het 2e kwartaal tot 2,77 miljard euro (2009: 2,53 miljard euro). De omzet van de divisie express groeide met 18 procent tot 1,72 miljard euro en de divisie post daalde met 2,6 procent tot 993 miljoen euro.  Express is verantwoordelijk voor 62% van de omzet en Post voor 36%.  Het bedrijfsresultaat steeg in het 2e kwartaal van 178 miljoen euro naar 211 miljoen (+18%). Door een voorziening van 168 miljoen euro voor de reorganisatie van de postdivisie komt het eindresultaat op 55 miljoen euro (-70%).

Als vervoerder van post en pakketten heeft de economische crises veel invloed op de omzet en resultaten van TNT. De omzet staat onder druk als gevolg van lagere volumes en lagere prijzen, terwijl de operationele kosten in hoge mate vast zijn in mensen en infrastructuur. Anderzijds zal met het verbeteren van de economie de transportsector direct profiteren en zal er meer geld worden uitgegeven aan marketingcommunicatie.

 • TNT Express:
  • 2008: 6,653 miljard euro (61%)
  • 2009: 5,956 miljard euro (58%)
  • 2010: Q2: 1,72 miljard (62%)
 • TNT Post
  • 2008: 4,245 miljard euro (39%)
  • 2009: 4,216 miljard euro (41%)
  • 2010: Q2: 0,993 miljard (38%)

Splitsing Express en Post

Bestuursvoorzitter Bakker heeft bekend gemaakt dat TNT de divisies gaat splitsen. De karakters van beide bedrijfsonderdelen zijn te verschillend. TNT Express opereert in een groeiende internationale markt, met goede vooruitzichten bij de aantrekkende economie. TNT Post komt in een fase waarin het volume en de omzet daalt. Dit betekent dat het bedrijfsonderdeel moet worden omgevormd zodat het aansluit bij de marktontwikkelingen. Een verkoop of alliantie binnen de Europese markt wordt niet uitgesloten.

De daling van het postvolume en wordt veroorzaakt door digitalisering van de communicatie tussen bedrijven en consumenten en de opkomende concurrentie binnen de geliberaliseerde postmarkt. In Nederland is de postmarkt geheel vrij, in 2011 zal dit ook voor andere Europese landen gaan gelden. Een reorganisatie is in juni 2010 aangekondigd, waarbij 11.000 fulltime bezorgers en sorteermedewerkers zijn betrokken. Deze reorganisatie moet de postdivisie slagvaardiger maken. Bij TNT Post werken circa 60.000 medewerkers (39.000 FTE).

Analyse TNT Post

Een analyse van de cijfers geeft overigens aan dat de omzet voor Post daalt met 2 – 4% per jaar, maar tijdens de crises redelijk stabiel gebleven is. Dit ondanks de digitalisering en concurrentie. In het strategieplan 2010 – 2015 gaat TNT Post uit van een volumedaling van 6% per jaar. De volumedaling zal met name in het hoogvolume transactionele B2C segment gaan plaatsvinden onder druk van digitalisering en concurrentie.  De concurrentie speelt in hoofdzaak op het bovenste hoogvolume segment, circa 25%  – 40% van het totale postvolume.

TNT Post heeft traditioneel in het 4e kwartaal een hogere omzet als gevolg van de kerst- en nieuwjaarspost waarbij de hoge porti tarieven gelden en er nauwelijks concurrentie is. Express laat veel meer schommelingen zien in omzet en winst.

Toekomst TNT Post

TNT Post wordt een normaal bedrijf in een vrije markt. TNT Post is in Nederland op grote afstand de grootste postbezorger en kan binnen de geliberaliseerde markt langlopende en concurrende  contracten afsluiten met het bedrijfsleven. In 2009 was het marktaandeel 85,7%. Met een bodemomzet van circa 3 tot 4 miljard euro houdt TNT Post zijn waarde voor investeerders, ondanks de dalende volumes.

Volume ontwikkeling

De Postmarkt zal nog een aantal jaren verder krimpen en dan stabiliseren. Ondanks de opkomst van digitale alternatieven blijft fysieke post een aantrekkelijk communicatiemiddel voor het bedrijfsleven en consument. Steeds vaker zal de keuze worden gemaakt op economsiche en zakelijke gronden: de toegevoegde waarde van het kanaal en media gaan bepalend worden. Marketeers zullen hun keuzes gaan bepalen op basis van toegevoegde waarde en effectiviteit.

Duurzaamheid van fysieke post

Ook duurzaamheid zal hieraan bijdragen, steeds duidelijker wordt dat de duurzaamheid van fysieke media zeker niet slechter is dan digitale media terwijl de communicatiewaarde hoog is.  Papier doet, met uitzondering van de productie, amper een aanslag op de aarde, digitale producten daarintegen wel. De meeste postbedrijven opereren inmiddels CO2 neutraal en dit is bij digitale kanalen nog niet het geval.

Het karakter van fysieke Post zal wel gaan veranderen en daar zal de organisatie zich op moeten gaan aanpassen: een commercieel slagvaardige marktleider in een vrije markt.

Hybride Post Services in European Mail

De verwachting is dat TNT Post uiteindelijk zal op gaan in een internationaal bedrijf dat full service hybride postdiensten verzorgt in meerdere kleinere Europese landen. De grote landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Engeland,  hebben zelf sterk Postbedrijf. 88% van de aandelen TNT zijn al in buitenlandse handen. Met investeerder CVC worden al gesprekken gevoerd. CVC heeft ook aandelen in de Belgische en Deense Post.

Vanuit het perspectief van een geconsolideerde Europese postmarkt ziet de toekomst er van TNT Post er helemaal niet somber uit en is het voor de positie van Nederland in de Europese postmarkt wel zaak een beetje haast te gaan maken met de eredivisie voor European Mail 2020.

 • Excellent logistiek en distributienetwerk in Europa
 • Marktleider in minimaal 3 + x  landen (>70%)
 • Verzorgen van de Universe Dienstverlening in 3 + x landen
 • 2e of 3e speler in andere Europese landen
 • Hoogwaardig en fijnmazig bezorgnetwerk (ondanks huidige reorganisatieplannen)
 • Langlopende contracten met grote klanten
 • Innovatieve hybride producten als BudgetMail, ScanMail, Print&Mail, E-invoicing, Create&Mail, etc
 • Concurrentie van maximaal 2 -4 andere aanbieders


 (c) 2010 Docufacts. Dit artikel mag niet worden overgenomen zonder toestemming van Docufacts.


Rate this post

Print Friendly