Dit artikel gaat in op de ontwikkelingen bij Canon en op de marktontwikkelingen voor printers en multifunctionals in het kantoor.

Canon, leverancier van ‘imaging’ oplossingen voor het kantoor en consument, zag haar winst in het 2e kwartaal van 2010 stijgen naar $786 miljoen dollar (67,7 miljard Yen). Dit is 3x hoger dan in het 2e kwartaal in 2009. 

Zowel de verkopen van printers en andere kantoormachines als die van camera’s stuwden de resultaten. Canon verhoogde de verwachtingen voor de verkoop van camera’s en handhaafde de winstverwachting voor dit jaar.

Het segment monochrome multifunctionals voor kantoren laat een herstel zien met een groei van 21%. Volgens Canon heeft hieraan de in 2009 geïntroduceerde energiezuinige productlijn imageRUNNER ADVANCE stevig aan bijgedragen De gestage groei van kleurenmultifunctionals zet door 39% meer omzet. De omzet voor printers verdubbelde voor printers, echter vooral veroorzaakt door een correctie op de voorraden in 2009. De verkoop van printers staat nog onder druk maar stabilseert en de inkjet printers voor de consument en kleinzakelijke markt herstelt.

De gerealiseerde omzet bedraagt in het 2e kwartaal $ 11 miljard. Over het eerste halfjaar van 2010 realiseerde Canon $ 19,6 miljard omzet en $1,4 miljard winst.

Canon realiseerde in het segment kantoorapparatuur een kwartaalomzet van $ 5,9 miljard dollar (+31,3%) en $ 952 million winst (+98%). Over het 1e halfjaar een omzet van $ 10,5 miljard (+19,9%) en een winst van $1,7 miljard(+73%).

Ontwikkelingen wereldmarkt

Canon ziet de markt in de Verenige Staten aantrekken. Consumenten beginnen weer printers te kopen en het bedrijfsleven begint contracten te vernieuwen. De Europese markt is redelijk stabiel en heeft nog last van de ecomische situatie. In de ‘emerging markets’ Asië, China en India zet de groei door.

Verlies IKON overwonnen

Canon lijkt zich goed te herstellen van het verlies van de omzetgenerator IKON in de VS, overgenomen door Ricoh in 2008,  en verantwoordelijk voor 40% voor de verkoop van printer en multifunctionals aan het bedrijfsleven.  Canon is druk bezig nieuwe verkoopkanalen op te zetten, onder andere door de overname van Océ / Imagistics en nieuwe wederverkopers. Een flinke groep klanten lijken trouwer aan de oplossingen van Canon dan aan leverancier IKON en kiezen voor andere leveranciers.  Dit wordt nu zichtbaar door expiratie van de langlopende contracten met IKON.

HP, Océ en Canon

Canon is voor 85 procent eigenaar van de Nederlandse printerfabrikant Océ. De twee bedrijven zijn bezig met een verdere integratie. Canon bracht vorig jaar een bod uit op Océ dat neerkwam op totaal 730 miljoen euro. Met de overname van Océ is Canon wereldwijd  topspeler in alle segmenten van digitaal printen en drukken.

Bij een geschatte winst van ruim $ 3,5 milard over 2010 in het segment imaging is de aankoop van Océ voor $730 miljoen geen zware opgave voor Canon. Hiermee hebben ze technologie, kennis en toegang gekocht op complementaire markten: zeer hoogvolume productie, breedformaat, en outsoucring. Gekocht tijdens de crises en geïntegreerd als de markt weer aantrekt. Ook Océ mag zich gelukkig prijzen met een dergelijke sterke moeder en de focus op het eigen specialisme, waardoor de voorheen fragile toekomst is zeker gesteld.

In 2009 hebben HP en Canon een alliantie gesloten voor de levering van Canon multifunctionals in de kantooromgeving voor grotere bedrijven. Canon is al 25 jaar OEM leverancier van printertechnologie aan HP. HP is gestopt met zijn eigen multifunctionele lijn voor de gangomgeving en is niet succesvol gebleken in de directe verkoop aand multinaltionals. De eerste grote deal was de overeenkomst met Fedex, waarbij 1.800 Fedex Office (Kinko’s) worden voorzien van 12.000 afdruksystemen.

Strategie Canon

Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat Canon traditioneel vooral sterk is op de markt voor consumenten producten en oplossingen voor de kantorenmarkt. Met de overname van Océ gaat Canon zich ook  ontwikkelingen op het gebied van de snelgroeiende markt van Managed Print Services, Document Outsourcing en hoogvolume productie en digitaal drukken. Océ heeft meer ervaring met services en hoogvolume productietechnologie en kan Canon gaan zorgen voor de verkoop over de gehele wereld, want daar is Océ nog een piepkleine speler.

Canon lijkt zich stragisch vooral te richten op oplossingen en services voor Imaging & Communicatie, met haar productportfolio van camera’s, printers, displays en medische technologie. Dit lijkt een andere strategie dan de concurrenten HP, Xerox en Ricoh. Verdere overnames van Canon zijn dan ook eerder te verwachten op het gebied van imaging software, digitale postkamer en document automation.

Met de overname van ACS door Xerox schuift Xerox richting IT Outsourcing, Document Outsourcing en Business Process Outsourcing (zie Docufacts Analyse Xerox). De beweging van Ricoh lijkt met de overname IKON en de hoogvolume IBM Printing Systems  en het aanbod van outsourcing services meer op Canon. Daarnaast richt Ricoh zich steeds meer op oplossingen voor Informatie Management in het kantoor, waaronder de Informatiezuil voor de gezondheidszorg en de samenwerking met Readsoft. HP kiest, met de integratie met EDS, steeds duidelijker voor IT Business Services, waaronder Managed Print Services en heeft met Canon een alliantie voor de levering van Canon systemen.

Leveranciers Konica Minolta, Sharp, Toshiba, Kyocera Mita, Lexmark zijn spelers die op productniveau en oplossingen goed kunnen meekomen met de grote spelers in de kantorenmarkt, op andere imaging segmenten spelen ze geen grote rol. Samsung is een finacieel krachtige leverancier om in de gaten te houden, sterk aanwezig in het printer segment in Asië en actief op de Europese en Amerikaanse markt om marktaandeel te veroveren. De productportfolio wordt stap voor stap uitgebreid naar de hogere segmenten in het kantoor.

Consolidatie

De consolidatie op de markt is nog zeker niet ten einde. Het einde van de consolidatie van printindustrie komt wel in zicht, er zullen nog een aantal partijen worden overgenomen en daarnaast zullen andere zich terugtrekken van de markt.

Als Samsung een stap voorwaarts wil zetten op de kantorenmarkt zal een overname van een leverancier van multifunctionals een logische stap zijn om marktaandeel en technologie te verwerven. Het zelfstandig veroveren van marktaandeel is zeer moeilijk. Een van de redenen waarom HP het niet is gelukt, de verkoop verloopt hoofdzakelijk via wederverkopers en niet direct zoals bij Xerox, Canon en Ricoh, geldt ook voor Samsung.

Er zal een verschuiving van printing naar hybride oplossingen plaats gaan vinden, enerzijds Informatie Management (focus op het bedrijfsproces) en anderzijds naar Business Communicatie (focus op klantcommunicatie). De overnames zullen in de naaste toekomst dan ook liggen in deze sectoren.

Gezonde toekomst

Door de hevige druk door concurrentie en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen en klantcommunicatie wordt het voor een aantal sub-segmenten moelijk. Andere segmenten lijken zich nog zeker 10 tot 15 jaar gezond te kunnen handhaven en zullen tijd hebben zich te transformeren. Zeker is dat de behoefte van bedrijven voor oplossingen voor Informatie Management en Business Communicatie, zullen blijven bestaan.  

Digitalisering heeft de informatiestroom en de creatie van documenten enorm doen toenemen. Deze groei is dusdanig dat afdrukvolume  stevig is gegroeid. Dit zal de komende jaren stabiliseren en met de opkomst van tablets zullen werkprocessen steeds vaker in het digitale domein plaats vinden en ook zal de opkomst van de self-service consument doorzetten.

Ondanks dat de fabrieken minder apparaten hoeven te produceren ziet de markt voor decentrale printers  en multifunctionals er gezond uit. Mede veroorzaakt door marktontwikkelingen om de infrastructuur te consolideren, het beheer uit te besteden, introductie van energiezuinige duurzamere producten, slimme software oplossingen en hybride integratie met de automatisering van bedrijfsprocssen. De markt voor zwartwit printers zal verschuiven naar de departementale hybride multifunctionals die beter aansluiten op de flexibele kantoortuinen en Het Nieuwe Werken. Steeds meer systemen zullen ook in kleur kunnen printen en scannen. Om de kosten van de relatief dure kleurenafdruk te beheersen kan gebuikt gemaakt worden van autorisatiesoftware, gekoppeld aan de IT profielen. Software oplossingen gaan sowieso een steeds belangrijker onderdeel worden van de oplossing.

Inkoop staat voor uitdaging

Het is voor de meeste organisaties aantrekkelijk om hun documentinfrastructuur de komende jaren te vernieuwen en te profiteren van de marktontwikkelingen: door een uniforme en slimme infrastructuur, lagere kosten, lager energieverbruik en efficiëntere werkprocessen.

Om een flinke stap voorwaarts te zetten is een goede kennis en expertise van de markt en mogelijkheden absolute noodzaak. Met het 1 op 1 vervangen en inkopen van van printers en multifunctionals mist een organisatie een goude kans om het maximale er uit te halen. Met een goede inventarisatie en behoefte bepaling vooraf en uitgekiend infrastructuur en serviceconcept is een effectievere infrastrastuctuur en structurele kostenreductie van 15% tot 30% een realistisch te behalen resultaat.

Zelf de kwartaalresultaten van Canon bestuderen: LINK

(c) 2010 Docufacts. Niets uit dit artikel mag zonder toestemming worden overgomen. Auteur  Johan Kosters is onafhankelijk expert op het gebied van Infrastructuren voor Input & Output Management, Managed Print Services en Document Outsourcing. Hij is tevens bestuurslid van de MPSA, de internationale associatie voor managed print services en aktief in de  werkgoep “Criteria voor duurzaam inkopen van reproductieapparatuur” in opdracht van AgentschapNL. Voor meer informatie over de concepten en marktontwikkelen kunt u met hem contact opnemen.

Rate this post

Print Friendly