De Deutsche Post heeft het afgelopen jaar de E-Postbrief ontwikkeld. E-Postbrief is de digitale versie van de normale briefpost. Met E-Postbrief hoopt de Deutsche Post een antwoord  te hebben op de concurrentie van de ontwikkelingen van communicatie langs elektronische kanalen, zoals e-mail en internet. 90% van de 19,6 miljard poststukken wordt versuurd door het bedrijfsleven.

Op 14 juli heeft Deutsche Post de nieuwe dienst aangekondigd en is een grote mediacampagne gestart. In een eerder artikel afgelopen week heeft Docufacts al over de werking van de E-Postbrief geschreven.

Natuurlijk is de Duitse Post enthousiast over de nieuwe ontwikkeling. De reacties in de Duitse media zijn genuanceerder. Het zal nog niet eenvoudig zijn om consumenten grootschalig naast hun bestaande e-mail adressen weer een nieuw e-mail adres te laten aanvragen. Bovendien is er ook nog een initiatief van de Duitse overheid, DE-mail, waarbij ook een beveiligde vorm van e-mail wordt geintroduceerd. Dit project wordt uitgevoerd door de grote Duitse partijen Telekom en United Internet (GMX, Web.de) in de telecommunicatie die gezamenlijk al 40 miljoen consumenten hebben met e-mail adressen. De concurrentie is dus stevig aanwezig, nog voordat goed en wel de dienst is gestart.

Ook de prijs die Duitse Post vraagt voor de nieuwe dienst is niet bepaald innovatief. Een standaard brief gaat 55 eurocent kosten, evenveel als voor de huidige fysieke brief. In de hybride variant, waar de brief wordt geprint en per fysieke post bezorgd kost het printen 10 eurocent per pagina extra. Deze kosten zijn voor een volledig geautomatiseerd produktieproces aan de hoge kant.

Hybride internationale postservice

Een interessante ontwikkeling uit Nederland is BlueMailCentral. Bij deze hybride postservice wordt via internet een brief aan BlueMailCentral verstuurd en zij zorgen ervoor dat hij op papier overal ter wereld bezorgd wordt. Inmiddels zijn in ruim 45 landen contracten afgesloten met hoogwaardige printerstraten die de afhandeling ter plaatse regelen. Het is een gesloten systeem waardoor het briefgeheim gewaarborgd is. Men werkt met een tarief per land waar alle kosten in verwerkt zijn, dus het afdrukken en in de enveloppe stoppen, de postzegel plakken en het posten. Bedrijven besparen tijd, geld, personele inzet en deze directe kosten. Dankzij BlueMailCentral doet een brief naar Australië er geen 10 dagen over, maar maximaal twee.

Redding van de Posterijen?

Het is vrijwel zeker de wijze waarop in de toekomst het bedrijfsleven en de consument met elkaar communiceren drastisch gaat veranderen. Blijven er verwschillende kanalen naast elkaar bestaan, of wordt één communicatiekanaal dominant. Bestaat over 10 jaar fysieke communicatie nog of ontvangen we alle zakelijke communicatie via onze persoonlijke en  beveiligde online ‘Google of Facebook’ postbus?

Of krijgen we juist allemaal verschillende varianten: één voor de overheid (mijnoverheid.nl); voor iedere bedrijf waar we klant zijn een ‘mijn’ inlog account gekoppeld aan een gewoon e-mail adres; een gewoon e-mail adres, een skype postadres?

Misschien komt er wel een nieuwe innovatieve ‘Google’ en beschikt iedere consument zelf over een ‘digitale brievenbus’ waar hij zelf aan de knoppen zit en bepaald wie wat mag sturen.

Als we kijken naar belangrijke technologische ontwikkelingen zijn het zelden de bestaande aanbieders die het lukt om ‘the next big thing’ succesvol in de markt te zetten. De initiatieven zijn dan vaak vanuit defensief oogpunt ontstaan en niet vanuit de oorspronkelijke vernieuwende passie. Hierdoor worden belangrijke beslissingen en ontwikkelingen vertraagd.

Gaat fysieke post verdwijnen? Dat zal vooral afhangen van de wensen en gewoonten van de consument. De rol gaat zeker veranderen en de focus zal komen te liggen op de extra toegevoegde waarde naast alle andere technische mogelijkheden.  We leven steeds meer in een wereld waarbij de consument mobiel is en toch altijd toegang heeft tot zijn informatie via de PDA, laptop, tablet en 7/24 internetverbinding. Anderzijds hechten we veel waarde aan onze woonplek. Hoe past fysieke post hierin?

Reacties van Nederlandse Postvervoerders

Docufacts heeft aan de grootste Nederlandse Postvervoerders een reactie gevraagd naar de ontwikkelingen in Duitsland.

TNT Post

Ongeveer tien jaar geleden ontwikkelde TNT Post de dienst Privver, later ook wel bekend als de Digitale Brievenbus. Een service waarbij bedrijven en consumenten een digitale omgeving werd geboden om belangrijke post, met name bankafschriften en facturen, te versturen en ontvangen. De Digitale Brievenbus is na ca. acht jaar dichter bij de consument gebracht door deze dienst te integreren in een digitale bankomgeving, de Digitale Nota.

In de praktijk bleek destijds dat deze online bankomgeving vertrouwder en laagdrempeliger was voor, met name, consumenten. Daarnaast werd de betaalfunctionaliteit in deze online bankomgeving ook zeer gewaardeerd. TNT Post verwacht de mogelijkheden om fysieke en digitale post voor bedrijven en consumenten nog sneller en efficiënter te verwerken binnenkort uit te breiden met eenvoudige, slimme oplossingen. 

Sandd

“De ontwikkelingen in Duitsland zijn zeer interessant en innovatief te noemen. Wij volgen de ontwikkelingen dan ook met grote belangstelling. De verschillende communicatiekanalen naar de consument zullen de komende jaren naast elkaar bestaan en hebben ieder hun eigen voordelen en beperkingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de toegevoegde waarde van fysieke media onveranderd groot is voor marketingcommunicatie, bijvoorbeeld in Custom Magazines en Direct Mail. Door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, digitale printtechnologie en concurrerende kosten blijft fysieke post een verantwoorde keuze voor bedrijfscommunicatie.”

Selekt Mail / DHL Global Mail

“Innovatie is een essentieel onderdeel van de strategie van Deutsche Post DHL, de moederorganisatie van DHL Global Mail. Het Deutsche Post DHL Innovation Center in Bonn is volledig gewijd is aan innovatie en is uniek in de logistiek. Het initiatief E-Post van Deutsche Post is voorlopig alleen op de Duitse markt gericht. Voor de Nederlandse markt worden momenteel voorbereidingen getroffen voor Hybrid Mail toepassingen in samenwerking met Williams Lee, ook een 100% Deutsche Post dochter.”

 

Auteur Johan Kosters is initiatiefnemer van Docufacts en  expert en onafhankelijk consultant op het gebied van de postmarkt.

Rate this post

Print Friendly