Den Haag, 14 juli 2010 – Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, en Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships van Google, tekenden vandaag een overeenkomst voor het digitaliseren door Google van minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie. Aangezien er op deze boeken geen auteursrecht meer rust, vallen ze onder het publieke domein. De gedigitaliseerde boeken zullen volledig doorzoekbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt via Google Books, de verschillende websites van de KB en –te zijner tijd– via Europeana.eu van de Europese Unie.

De boeken die worden gescand vertegenwoordigen het merendeel van de rechtenvrije collectie van de KB. Deze werken vormen een belangrijke toevoeging op de rechtenvrije boeken die al zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Google Books. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot nut zullen zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. (Voorbeelden van werken die gescand worden staan onderaan dit bericht)

De KB, nationale bibliotheek van Nederland, maakte begin dit jaar haar ambitie bekend om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en Google vormt onderdeel van de strategie van de bibliotheek om deze ambitie te realiseren en dient daarnaast ter aanvulling van haar eigen digitaliseringsinitiatieven. De overeenkomst volgt op vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen Google en organisaties zoals de Universiteit van Harvard, de Bodleian Library van de Universiteit van Oxford, het Italiaanse ministerie van Cultuur, de nationale bibliotheken van Italië in Rome en Florence en de nationale bibliotheek van Oostenrijk.

Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB: “De KB heeft als nationale bibliotheek van Nederland de verantwoordelijkheid iedereen, overal ter wereld, digitaal toegang te geven tot alles wat in en over Nederland is gepubliceerd. De KB wil daarom alle boeken die in Nederland gedrukt zijn digitaliseren. Gezien de grote hoeveelheid publicaties die onze collectie rijk is, is dat geen sinecure. De samenwerking met Google geeft ons de unieke kans om het digitaliseringsproces te versnellen, de vindbaarheid van onze collectie te vergroten en te zorgen voor optimale toegang tot, en gebruik van een unieke verzameling van wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke werken uit de 18e en 19e eeuw.”

Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships bij Google: “De samenwerking met de KB vormt een volgende stap op weg naar ons doel om alle boeken ter wereld doorzoekbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die over een internetverbinding beschikt. Het doet ons genoegen de KB te helpen om het Nederlandse culturele erfgoed sneller digitaal toegankelijk te maken via Google Books, via hun eigen website en –te zijner tijd– het Europeana-portaal van de Europese Unie.”

Het scannen zal een aantal jaren in beslag nemen. Nadat het scanproces is voltooid, komen de boeken terug in de magazijnen, zodat ze ook weer in de leeszaal beschikbaar kunnen worden gesteld.

————

KB-boeken in het publieke domein

Onder de boeken die door Google gedigitaliseerd worden zijn werken van negentiende-eeuwse geleerden en staatslieden zoals:

  • Robert Fruin, historicus en de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis in Nederland (Universiteit Leiden).
  • J.R. Thorbecke, liberaal politicus, voorzitter van de Grondwetscommissie en daardoor de vader van onze parlementaire democratie.
  • G. Groen van Prinsterer, staatsman en historicus, formuleerde in zijn Ongeloof en revolutie het anti-revolutionaire gedachtegoed.
  • Abraham Kuyper, (Abraham de Geweldige) theoloog en letterkundige, oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit en van de Gereformeerde Kerk.
  • H.J.A.M. Schaepman, priester, dichter, en grote voorman van de Rooms-Katholieken, sloot een coalitie met Kuyper.
  • Jan ten Brink, schrijver en hoogleraar Nederlandse literatuur, leermeester van Louis Couperus.
  • L.A. te Winkel en Matthias de Vries, grondleggers van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Bron: Koninklijke Bibliotheek

Rate this post

Print Friendly