Bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2011 hun facturen elektronisch indienen bij de Rijksoverheid. Het elektronisch versturen van rekeningen levert het bedrijfsleven een vermindering van administratieve lasten op die kan oplopen tot € 8 miljoen per jaar. In 2014 wil de Rijksoverheid 80% van de facturen elektronisch ontvangen en verwerken. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd.

Digipoort = digitale postkantoor overheid

Ministeries worden verplicht om zich vanaf 1 januari 2011 aan te sluiten op Digipoort. Digipoort wordt daarmee het ‘elektronische postkantoor’ van de overheid voor e-facturen. Het UWV en hun leveranciers maken daar op dit moment al gebruik van. Voor e-facturen is een elektronische standaard vastgesteld die bedrijven moeten gebruiken bij het aanleveren van rekeningen.

10 miljoen facturen

De overheid ontvangt jaarlijks ongeveer 10 miljoen facturen, waarvan 2 miljoen gericht aan de Rijksoverheid. Het ministerie van Economische Zaken is in 2008 een project gestart om e-factureren aan de overheid te stimuleren. Op termijn kan de rijksoverheid € 5,5 miljoen per jaar besparen.

bron: Rijksoverheid.nl

Rate this post

Print Friendly