Maastricht – Door Frans Hermans – “Op jaarbasis worden in Nederland 1,2 miljard facturen verstuurd. De gemiddelde verwerking van een te ontvangen factuur is € 25,- Een factuur volledig verwerken duurt zestig dagen. De technologie voor elektronische factuurverwerking is aanwezig en de kostenbesparing is aantoonbaar. Dus waar wachten we op?” Jan Pieter Breugem, associate Strategy Partners Netherlands BV zet de toon op het door Document House Limburg georganiseerde factuurevent in Château Neercanne in Maastricht.

Hoe innovatief ben je als ondernemer als je gebruik maakt van e-facturering? “Voorlopig behoor je nog tot de koplopers”, aldus Breugem. “De postzakken zitten nog vol met verstuurde facturen, nu wordt nog slechts drie procent elektronisch verzonden. Maar de kentering kondigt zich aan. Niet in het minst door de Europese Richtlijn die nu voorhanden is.” Het voorstel van de Europese Commissie is -weliswaar in afgeslankte vorm- goedgekeurd waardoor het mogelijk is effectief over te gaan tot het gebruik van elektronische facturatie in Europa en zelfs erbuiten. In ieder geval is er nu duidelijkheid over hoe de Europese regels er de eerstvolgende jaren uitzien. Zo wordt aan bedrijven een houvast geboden bij hun beslissingen, waardoor zij kunnen starten met hun projecten, zeker nu de return on investment kan worden bepaald. De verwachte besparing is voor de lidstaten van de Europese Unie berekend op 243 miljard euro.

Demissionair minister van Financiën Jan-Kees de Jager is in zijn nopjes met het akkoord over de nieuwe richtlijn rond de facturatieregels. “De Richtlijn is een stimulans om op Europees vlak elektronisch te factureren. Dat betekent procesverbetering en lastenvermindering voor ondernemers. Gebruik van e-facturering kan op termijn een besparing van zeshonderd miljoen euro voor het Nederlandse bedrijfsleven opleveren. Bovendien is het ook nog goed voor het milieu. Zo zie je maar dat ict en vergroening goed samen kunnen gaan”, aldus de Jager. “Dat betekent ook dat elektronisch factureren, mits het aan de eisen van controleerbaarheid, authenticiteit, integriteit, acceptatie en uitreikingsplicht voldoet door de belastingdienst wordt erkend”, vervolgt Breugem. Overigens, aan de administratieve bewaarplicht van zeven jaren verandert niets.

Wat betekent e-facturering in de praktijk? “Naast kostenbesparing wordt de grootste winst behaald in procesoptimalisatie”, zegt Breugem gedecideerd. “Informatie, snelheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid dragen bij aan een verhoogd inzicht in het volledige in- en verkoopproces. En dat leidt weer tot een juiste kijk op factuurstatus en liquiditeitspositie.” Investeren in elektronisch factureren bestaat, afhankelijk van de gekozen leverancier, uit een initiële investering en vervolgens een maand- of jaarbedrag. Het blijkt dat een investering in elektronisch factureren zich in ongeveer veertien maanden kan terugverdienen. Breugem bespeurt een sterk groeiende interesse in e-facturering. “Uit eigen onderzoek blijkt dat handel-transport en logistiek het voortouw neemt. Op de voet gevolgd door (lokale) overheden en onderwijs- en zorginstellingen. Ook de maakindustrie laat zich niet onbetuigd.” In de optiek van Breugem is het zonneklaar dat iedere ondernemer serieus moet nadenken over e-facturering. “Ik verwacht dat het midden- en kleinbedrijf op korte termijn zal instappen. De techniek is geen belemmering meer en de kostenbesparing is significant. Bovendien ontstaat er meer druk uit de grotere organisaties, de fiscus en de overheid naar toeleveranciers. Wie aangesloten wil blijven in het digitale tijdperk kan niet om het e-factureringssysteem heen.”

‘Gebruik van e-facturering levert een besparing van zeshonderd miljoen euro voor het Nederlandse bedrijfsleven op.’

Eerder verschenen in Limburg Onderneemt (c) 2010 en met toestemming overgenomen.

Rate this post

Print Friendly