In de toelichting van directeur Harry Kooistra van TNT Post op de reorganisatieplannen waar mogelijk 11.000 medewerkers hun baan zullen verliezen is aangegeven dat TNT Post naar een bezorgschema van 3 dagen per week wil gaan voor zakelijke post.

Universele dienst

Voor consumenten zal de 6 daagse bezorging worden gehandhaaft omdat dit tot 2012 een wettelijk plicht is vanuit de Universele Dienstverlening. Het bezorgvolume van de consument is echter slechts 6-8%, waarvan 3% kerstpost. Op het totale volume dus te verwaarlozen.

In de Postwet staat de universele dienst (UD) beschreven. Die bepaalt dat losse post zes dagen per week aan alle adressen wordt bezorgd, waaronder de woningbrievenbussen, tegen het tarief van een enkel stuk. De universele dienstverlener is TNT Post. Ook de kwaliteit van de postdiensten staat in de Postwet beschreven. Volgens de wettelijke eisen moet 95% van de brieven de volgende dag bezorgd worden. Daarnaast staan het aantal en de spreiding van postvestigingen beschreven. Voor de universele dienst moeten kostengeoriënteerde starttarieven worden vastgesteld. De wet bepaalt vervolgens de maximale wijzigingen van de posttarieven. (bron OPTA)

Consequenties Servicelevel

De consequentie van de 3 daagse bezorging is dat TNT Post afscheid wil nemen van de 24 uurs en mogelijk ook 48 uurs service voor alle dagen voor verzendingen waarop kortingen worden gegeven. Wanneer TNT Post dit wil invoeren is nog niet geheel duidelijk omdat TNT Post de verplichting heeft om 24 uurs post te bezorgen vanuit de gegunde aanbestedingen, waaronder de overheid.

Naast de wijziging in de bezorgslagen wil TNT Post de sortering vergaand automatiseren. Bedrijven die de laagste prijs voor de bezorging willen zullen naar verwachting de codering op de adresdrager en de aanlevering van de poststukken moeten aanpassen zodat TNT Post de sortering tegen minimale inspanning kan uitvoeren. Dit vraagt mogelijk om extra ICT investeringen.

De invloed van de nieuwe organisatiestructuur met voornamelijk flexibele krachten op de bezorgkwaliteit is nog onduidelijk. TNT Post loopt het risico de huidige kwaliteit niet te kunnen handhaven door de mogelijk lagere betrokkenheid en lager betaalde medewerkers.

Met de aanpassing van het servicelevel wordt het onderscheid tussen TNT Post en de andere aanbieders, waaronder Sannd en SelektMail, steeds kleiner. Hierdoor zal de druk op de kosten verder toenemen en zal het bezorgen van grote volumes post steeds goedkoper worden.

Wordt drukwerk goedkope en effectieve vorm van klantcommunicatie?

Dit biedt perspectief voor een onverwachte innovatie in klantcommunicatie en marketing. Uit veel onderzoeken blijkt namelijk dat de respons op gepersonaliseerde mailings veel hoger is dan op bijvoorbeeld e-mail. De afgelopen jaren zijn een groot aantal ontwikkelingen geweest output management:

  • Document creatie en compositie software om data klantgericht vorm te geven
  • Variabele data printing om communicatie te volledig te personaliseren op basis van CRM data
  • Full colour betaalbaar
  • Transpromo om marketing en transactie communicatie te combineren
  • Hoogvolume fullcolour digitale persen
  • Intelligente couverteersystemen
  • CO2 neutrale materialen, productie en logistiek
  • Print&mail service providers met alle technieken inhuis

Door al deze ontwikkelingen krijgt de digitale klantcommunicatie weer concurrentie van de papieren variant. De inschatting is dat de integrale kosten door innovatie en concurrentie voor bulkmailings e.d. zal halveren indien het proces en de planning adequaat worden ingericht. Met een betere ROI, hogere respons en gegarandeerd 100% CO2 neutraal door compensatie. Zijn documentmanagers in staat deze mogelijkheden te onderkennen en uit te dragen in de eigen organisatie?


Rate this post

Print Friendly