Postbezorgers en -sorteerders die meer dan 25 uur werken en mensen die meer dan vijftien uur in de week post ophalen krijgen de status ‘mogelijk overcompleet’ en zullen waarschijnlijk hun biezen moeten pakken. Hoeveel mensen precies moeten vertrekken, is nog onduidelijk.

“Daar kijken we nu nog naar.” Op 7 juli moet dit aantal in een advies aan de ondernemingsraad van het bedrijf staan. De duizenden medewerkers worden of gedwongen ontslagen of verplicht een zogenoemd mobiliteitstraject te volgen, waarbij ze naar werk buiten TNT worden geleid.

Lees verder op nu.nl

Docufacts Analyse:

  • De aangekondigde reorganisatie is volgens TNT Post een vervolg op de CAO afspraken van januari 2010 waar door de medewerkers gekozen werd voor salaris in plaats van werkgelegenheid;
  • De Nederlandse postmarkt is tussen 2001 en 2008 met 5,3 procent gekrompen. Het aantal geadresseerde poststukken nam in deze periode af van 5,6 miljard naar 5,3 miljard. De volumes en omzet van post dalen als gevolg van internet en digitalisering. Kosten kosten per poststuk lopen hierdoor gestaag op als de kostenstructuur niet wordt aangepast;
  • TNT en haar aandeelhouders zien TNT Post niet meer als strategisch en onderhandelen over gedeeltelijke verkoop aan investeringsmaatschappij CVC. Een lagere kostenstructuur is gunstig voor de verkoop; 
  • CVC heeft ook een groot belang in de Deense en Belgische Post en is bezig met een succesvolle transformatie. Dit biedt uitzicht op een sterke moderne organisatie in meerdere landen;
  • TNT Post richt zich in toenemende mate integratie in de logistieke waardeketen, onder andere in print&mail (EuroMail),  e-commerce (Kowin, diverse e-shops)  en allianties met uitgeverijen (Sanoma, Duitste uitgeverijen, Redmail Oostenrijk);
  • Liberalisering van de postmarkt. Naast TNT zijn er nieuwe aanbieders, waaronder Sandd en DHL SelectMail. Deze richten zich op grote volumes en zetten de marges binnen een vrije onderhandelingsmarkt voor TNT verder onder druk; Op regionaal niveau zijn stadposten en BusinessPost aktief;
  • Het besdrijfsleven is verantwoordelijk voor 94% van het postvolume. Hiervan wordt 25-35% gerealiseerd door de bedrijven en (overheids)organisaties die intensief met de consument communiceren. De verzendkosten van deze organisaties zijn als gevolg van de liberalisering met 15-30% gedaald;
  • De overheid profiteert van de liberalisering omdat er nu 19% BTW geïnd wordt over het grooste deel van het volume; Voor organisaties die de BTW niet kunnen verekenen een extra kostenpost.
  • In veel gevallen zullen de portikosten de aanbestedingsdrempel overstijgen. Aanbestedende diensten zijn derhalve verplicht de postverzending Europees aan te besteden, waardoor extra druk op de tarieven en klantbehoud komt;

Bovenstaande ontwikkelingen maken duidelijk dat TNT Post opereert in een snel veranderende markt waar de groei in het traditionele segment ontbreekt en de marges steeds verder onder druk komen te staan. Iedere onderneming zal daarop zijn maatregelen moeten nemen. TNT Post is volledig verantwoordelijk voor de wijze waarop ze de transformatie doorvoert.

Van aanbiedersmarkt naar afnemersmarkt

Nog geen 5 jaar geleden dicteerde TNT Post de contractvooraarden en de ingewikkelde prijsschema’s aan de inkopers. In de huidige markt is het precies omgekeerd, de inkoper bepaald zijn programma van eisen en kan onderhandelen over prijs en condities. En dat is zeker de moeite waard want de porti is in klant- en marketingcommunicatie met een aandeel van circa 45% de belankrijkste kostenpost.  Terwijl er wordt onderhandeld over de prijs van een zwartwit en kleurenafdruk achter de komma kunnen er vele centen worden bespaard op iedere envelop die naar klanten wordt verstuurd. Het is dus mogelijk de klantcommunicatie op een hoger plan te brengen, bijvoorbeeld door effectief kleurgebruik en personalisatie, met het huidige budget.

De postmarkt is volop in beweging en biedt veel kansen voor bedrijven en organisaties die fysieke post en pakketten verzenden naar de consument of het bedrijfsleven. Organisaties die aanbestedingsplichtig zijn zullen ook de postverzending moeten aanbesteden, en dat binnen de nieuwe aanbestedingregels, waarbij in het kader van proporionaliteit de juiste keuzes in de percelen dienen te worden gemaakt.

Om te profiteren van alle mogelijkheden is kennis van de postmarkt nodig, van inkopen, van ICT en van het optimaliseren van logistieke postprocessen. Deze kennis is beschikbaar bij de Vereniging Grootgebruikers Post (VGP) en enkele gespecialiseerde adviesbureaus, waaronder DOCplus en Doxpert.

Rate this post

Print Friendly