Rotterdam, 24 juni 2010 – Deloitte heeft ZyLAB gekozen als software partner voor het Deloitte Discovery platform. Via dit platform levert Deloitte forensische dienstverlening aan haar cliënten. De samenwerking met ZyLAB verlaagt de kosten en vermindert de risico’s en complexiteiten die verbonden zijn aan discovery en compliance vraagstukken.

Deloitte’s Forensic & Dispute Services (FDS) maakt bij haar dienstverlening op het gebied van forensische accountancy, juridische dienstverlening en business intelligence gebruik van het Deloitte Discovery platform. Dit online platform – gebaseerd op ZyLAB’s E-Discovery solutions – maakt het mogelijk om op efficiënte en effectieve wijze grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, indexeren, doorzoeken en een adequaat dossier op te bouwen. E-mails, elektronische documenten, geluidsbestanden, databases, back-up tapes, papieren documenten en zelfs de laptops en servers kunnen worden doorzocht. De vertrouwelijke cliënt data wordt door het Deloitte Discovery platform zodanig verwerkt dat de cliënt zijn dossier eenvoudig en veilig kan beoordelen en analyseren. Het platform sluit aan bij de werkwijze van advocatenkantoren, internationale organisaties die in gereguleerde markten werken, de rechterlijke macht en juridische dienstverleners.

“Cliënten verwachten van ons dat wij kwaliteit en de beste service leveren. Daarvoor hebben we hoogwaardige technologie nodig”, zegt Arthur de Groot, partner bij Deloitte FDS. “ZyLAB ondersteunt ons met het leveren van technische software voor een snellere verwerking en betere zoek- en analysemogelijkheden. De “legal review” functie, gecombineerd met geavanceerde selectiemogelijkheden, maakt het ons mogelijk om efficiënter, effectiever en tegen lagere kosten onze cliënten in onderzoeken te begeleiden.”

“We zijn verheugd om met Deloitte samen te werken”, zegt Pieter Varkevisser, CEO van ZyLAB. “Deze overeenkomst biedt bedrijven de mogelijkheid gebruik te maken van een bewezen e-Discovery platform via een van de meest toonaangevende adviesbedrijven. Deze samenwerking sluit goed aan bij onze visie om door samenwerking met vooruitstrevende bedrijven onze technologie te kunnen leveren aan bedrijven over de gehele wereld.”

Over Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. Onze dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 140 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 150.000 professionals in alle werelddelen en van onze memberfirms met hun vestigingen. Dienstverlening wordt aangeboden in vier professionele disciplines: accountants, belastingadviseurs, consultants, financieel adviseurs. Onze memberfirms werken zowel voor de grootste wereldwijde ondernemingen, als voor nationale bedrijven, de publieke sector als voor snelgroeiende bedrijven.

Deloitte Touche Tohmatsu is een Swiss Verein. Noch Deloitte Touche Tohmatsu, noch een van de memberfirms aanvaardt aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van handelen van andere memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid die werkt onder de naam ‘Deloitte’, ‘Deloitte & Touche’, ‘Deloitte Touche Tohmatsu’ of enige andere daaraan gerelateerde naam. De dienstverlening zoals weergegeven in deze uitgave wordt geleverd door de betreffende memberfirm en niet door Deloitte Touche Tohmatsu Verein.

Rate this post

Print Friendly