Speciaaldrukkerij Lijnco is door de Stichting VPGI-Certificaat gecertificeerd volgens ISO 14001:2004 en beschikt daardoor over een internationaal erkend milieuzorgsysteem. ‘Deze ISO certificering past prima in ons streven om de bewustwording en verantwoording voor een beter milieu binnen Lijnco beter zichtbaar te maken’, zegt algemeen directeur Pieter Heerema. ‘Binnen al onze bedrijfsprocessen wordt rekening gehouden met een adequaat milieumanagement. Dat is een integraal onderdeel van ons totale beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij richten ons op het terugdringen van onze milieubelasting door een verantwoord gebruik van energie, grond- en hulpstoffen en een minimale belasting van bodem, water, lucht en onze leefomgeving. Wij spannen ons in om de milieurisico’s van onze bedrijfsactiviteiten zoveel m ogelijk te reduceren en ons CO²-verbruik terug te dringen. Naast de ISO 14001 milieucertificering is Lijnco ook FSC gecertificeerd. Om deze nieuwe mijlpaal binnen ons MVO-beleid te vieren, hebben wij aan onze klanten taarten uitgedeeld met daarop een afbeelding van het ISO 14001:2004 certificaat. Dat maakte het allemaal meteen duidelijk en viel goed in de smaak kan ik je zeggen’.

Over Lijnco

Lijnco behoort tot de grootste speciaaldrukkerijen van Europa. Van huis uit is de productie van standaardformulieren en full colour drukwerk in grotere oplagen een belangrijke activiteit, maar Lijnco innoveert voortdurend en is daarmee succesvol in diverse internationale product/markt combinaties. Voorbeelden daarvan zijn de oplossingen die Lijnco heeft ontwikkeld voor toepassingen in bedrijfsdrukwerk, logistieke documenten, direct mailingen, ticketing, labeling en waardedrukwerk. Lijnco voldoet aan alle internationale richtlijnen die zijn opgesteld voor producenten van beveiligd drukwerk en is daarvoor door de Stichting VPGI-Certificaat CWA gecertificeerd. Daarnaast is Lijnco gecertificeerd voor ISO 9001 [kwaliteitsmanagement], ISO 14001 [milieumanagement] en FSC. Bij Lijnco werken in totaal bijna 200 mensen verdeeld over eigen vestigingen in België, Luxemburg, Duitsland en Nederland

Rate this post

Print Friendly