Een goed opgezet archief vormt de basis voor een goed functionerende organisatie. Zoekgeraakte poststukken (brieven, contracten, etc.) belemmeren de voortgang van het werk en kosten tijd en geld. Met name wanneer de betreffende stukken nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden, contractbesprekingen of voor de bewijsvoering bij juridische en belastingtechnische aangelegenheden. Wist u trouwens dat organisaties zelfs verplicht zijn om bepaalde onderdelen van hun bedrijfsvoering op de juiste wijze te archiveren?

Op basis van onze praktijkervaring bij adviesopdrachten heeft Reekx een 1-daagse basiscursus ‘Archiveren op kantoor’ ontwikkeld. Deze cursus is speciaal bestemd voor secretaresses en officemanagers die meer willen weten over de opzet van een eenvoudig, maar doeltreffend archief. De theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. We gaan zowel in op het papieren als het digitale archief.

Rate this post

Print Friendly