Noordwijk, 16 juni 2010 – De gemeente Buren, gelegen in het hart van de Betuwe, gaat Decos inzetten als zaaksysteem. Daarnaast zal het huidige document managementsysteem (DMS) worden vervangen door Decos D5. De implementatie van het Decos Zaaksysteem maakt deel uit van de plannen van de gemeente om in 2015 het Klant Contact Centrum op te leveren. Het digitaliseren van dienstverlening moet er toe leiden dat de gemeente Buren burgers en bedrijven online inzicht kan geven in de afhandeling van hun aanvraag.

Om de dienstverlening te optimaliseren en de efficiëntie van interne processen verder te verbeteren, gaat de gemeente Buren zaakgericht werken. Het Decos Zaaksysteem zal hierbij ingezet worden om zaken centraal te registreren, beheren en behandelen. Het voordeel van deze werkwijze is dat er een beter inzicht is in de status van de afhandeling. Door Decos D5 ook in te zetten voor documentbeheer en record management kunnen ook de bijbehorende documenten eenvoudig worden opgeslagen.

De gemeente Buren werkt op het gebied van automatisering nauw samen met de gemeente NederBetuwe. Aangezien deze gemeente ook succesvol met Decos werkt, is besloten om dit voorbeeld te volgen.

“Wij maken op dit moment al gebruik van een documentair managementsysteem, maar we hebben besloten om ook dit systeem te vervangen”, aldus Jan Martens, Hoofd Facilitaire Zaken bij de gemeente Buren. “Aangezien wij nu het Decos Zaaksysteem gaan implementeren, was dit voor ons een logische beslissing. De komende jaren willen we er met het Decos Zaaksysteem voor zorgen dat er een goede koppeling is tussen de back- en frontoffice en dat zaken centraal geregistreerd worden. Wij zijn van mening dat Decos hiervoor de beste oplossing biedt.”

De komende zomerperiode zal de technische inrichting van het zaaksysteem en het DMS worden gerealiseerd. De verwachting is dat het systeem vanaf begin april 2011 volledig operationeel is. De eerste stap die de gemeente Buren wil zetten met de implementatie van het Decos Zaaksysteem en DMS is het faciliteren van het zaakgericht werken. Dit betekent dat alle informatiestromen gedigitaliseerd worden en aan het document managementsysteem worden toegevoegd. Ook zal Decos D5 gekoppeld worden aan de applicaties die de gemeente gebruikt om beleidsinformatie, zoals raadsverslagen, te registreren. Uiteindelijk wordt het Decos Zaaksysteem ingezet om alle zaken centraal te registreren en af te handelen. De koppelingen tussen de gemeentelijke applicaties, bijvoorbeeld ten behoeve van de Wabo en WMO, en het Decos Zaaksysteem worden gefaseerd gerealiseerd.

“Wij zijn zeer verheugd dat de gemeente Buren voor Decos heeft gekozen”, stelt Marcel Stevens, senior account manager bij Decos. “Steeds meer gemeenten zetten in op het zaakgericht werken en maken hierbij gebruik van onze oplossingen. Als marktleider op het gebied van informatiebeheer binnen de overheidssector hebben wij de expertise en de technologie in huis om klanten te helpen bij het realiseren van hun ambities. De positieve feedback die we van onze klanten krijgen, is het beste bewijs dat we onze beloftes waarmaken.”

Rate this post

Print Friendly