Eerste stap in doelstelling bank papierloos te werken

Bunnik/Heverlee, 15 juni 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, ondersteunt de Bank J.Van Breda & C° in het optimaliseren van haar documentlogistiek en cliëntcommunicatie. Bank J.Van Breda & C° heeft het ambitieuze doel gesteld om binnen drie tot vier jaar volledig papierloos te werken. Om dit te realiseren wordt de backoffice compleet vervangen. Onlangs heeft de bank de eerste fase van dit project in samenwerking met Document Dialog afgerond. Door de DOC1-omgeving te koppelen aan de oplossing eMessaging is het nu mogelijk documentstromen en communicatie richting de cliënt te digitaliseren en te stroomlijnen.

Het streven naar papierloos werken moet uiteindelijk leiden tot een efficiënte interne organisatie. Deze manier van werken zou de bank in staat moeten stellen tien procent van de commerciële tijd te besparen. Bovendien kunnen door het stroomlijnen van processen en het eenmalig invoeren van gegevens op het hoofdkantoor tien fte’s worden bespaard.

Wijnants, Hoofd IT bij Bank J.Van Breda & C° “Wij willen in staat zijn onze klanten onafhankelijk advies te geven over de ontwikkeling van hun vermogen. Hiervoor moet je als bank in staat zijn een helikopterview te bieden, over alle producten en diensten heen. Door de cliënt in onze nieuwe infrastructuur centraal te stellen, is het mogelijk onze producten beter af te stemmen op onze cliënten. Het advies kunnen wij nu, mede door de kennis, ervaring en technologische inbreng van Document Dialog realiseren, via welk kanaal dan ook. Het onafhankelijke advies van Document Dialog om DOC1 en eMessaging voor documentlogistiek in te zetten, bleek perfect te integreren met ons digitaal archief en andere bedrijfsapplicaties. Ook het beheer is zeer eenvoudig en ondersteunt elk outputkanaal van papier, fax tot e-mail en sms.”

Rate this post

Print Friendly