Op 8 juni 2010 heeft TNT een principe-accoord afgesloten met de vakbonden over een aparte CAO voor de medewerkers van de expresdivisie.

Achterliggende gedachten: (1) het voornemen de expresse-activiteiten te outsourcen en (2) de erkenning dat het uitbesteden van taken als het halen en brengen van pakketjes door onderaannemers forse besparingsmogelijkheden biedt voor TNT. ? lees verder

Bovenstaande informatie werd aangereikt door de Telegraaf op 10 juni 2010, pagina 33. Waar het bericht verwijst naar een principe-accoord gesloten tussen TNT en haar sociale partners, is het niet aannemelijk dat de mededeling dat ‘forse besparingsmogelijkheden realiseerbaar zijn door outsourcing in casu het inschakelen van onderaannemers’, afkomstig is van ‘de sociale partners’.

Ergo, zij zal afkomstig zijn van TNT.

In mijn artikel “Besparen op kosten postale diensten: nu of nooit?” (januari 2010) vermeldde ik reeds dat Ger Jacobs, commercieel directeur van TNT Post, stelde dat “uiteindelijk ook zij -de Gemeenten- zullen gaan splitsen.” Dit in het kader van een discussie over de optimale perceelstructurering (dwz het splitsen van de postale goederenstroom op zodanige wijze dat de inschrijvingsconcurrentie gemaximaliseerd wordt) teneinde de postale kosten voor Gemeenten te minimaliseren door meer gebruik te gaan maken bijvoorbeeld van SANDD en Selektmail.

Voor de postbezorgers van TNT komt er een loonsverhoging die lager ligt dan de loonsverhoging van de expresmedewerkers, naast een accoord over een ontslag van 3.500 medewerkers.

Het moge duidelijk zijn dat de postale markt- en tariefontwikkelingen haaks staan op de structuur van historisch opgebouwde rechten van TNT-medewerkers en de daaraan verbonden kostenstructuur èn tarievenstructuur van TNT.

Een en ander impliceert dat aanbesteders van postale diensten die geen rekening houden met de marktontwikkelingen binnen de postale markt en als gevolg hiervan bewust of onbewust een perceelstructurering formuleren die geen recht doet aan maximalisatie van de inschrijvingsconcurrentie, het risico lopen -zo niet er vrijwel zeker van kunnen zijn- dat zij meer moeten gaan betalen dan noodzakelijk is gezien de feitelijke marktsituatie.

Hetgeen aanleiding zou moeten zijn voor het (moeten) afleggen van verantwoording wegens het ondoelmatig aanwenden van maatschappelijke middelen!

Rate this post

Print Friendly