De economische malaise wordt hard gevoeld door de meeste grafische bedrijven. Investeringen worden uitgesteld tot in ieder geval na de zomer, en bij veel bedrijven wordt dit zelfs doorgetrokken tot in de loop van 2011 – in afwachting van economisch betere tijden. Er is enorme overcapaciteit bij drukkerijen en volgens de doemdenkers zou ten minste nog 40 procent van de grafische bedrijven failliet moeten gaan wil het weer op het capaciteitsniveau komen van voor de crisis. De zomermaanden komen eraan waardoor opdrachten traditioneel afnemen en bedrijven vakantiegeld moeten uitkeren aan hun werknemers waardoor de financiële buffers afnemen. Kortom, voor veel grafische bedrijven is het nu even niet de juiste tijd om aan vernieuwingen te denken en te investeren.

En juist in tijden van crisis worden er massaal seminars en workshops georganiseerd door leveranciers van productie systemen en workflow oplossingen. Dit zijn er zoveel momenteel dat de meeste grafische ondernemers zelfs seminar-moe beginnen te worden en niet meer te porren zijn voor een (mid)dagje informatie opzuigen. Gemiste kans, want juist omdat het economisch wat slechter gaat zie je dat de meeste leveranciers nieuwe dingen gaan bedenken waarmee er weer nieuwe markten aangeboord kunnen worden, of waardoor grafische bedrijven efficiënter, kostenbesparend of duurzamer kunnen gaan ondernemen.

To invest or not to invest, that’s the question!

De impasse is momenteel dat men de hand op de knip blijft houden in afwachting van betere tijden en dat is nou nèt niet wat we met z’n allen moeten doen. De crisis zal voorbij waaien, zelfs al krijgen we een links kabinet na de verkiezingen en stort de economie in Spanje en Portugal ineen als een kaartenhuis. Onze eigen economie maken we namelijk voor een groot deel zelf. Natuurlijk moeten we niet leven en handelen alsof we geld te veel hebben, maar als we allemaal massaal de hand op de knip blijven houden zal dit de economische vooruitgang alleen maar verder frustreren waardoor we in een nog dieper dal zullen geraken.

Juist nu investeren in nieuwe ontwikkelingen en innovatie kan bedrijven gezonder maken en resulteren in een omzetgroei. Neem Web to Print als voorbeeld. Drukkers klagen dat ze minder opdrachten krijgen, klanten minder bestellen en de productie fors afneemt. Daardoor probeert men met drastische prijsverlagingen de klant binnen te houden, wat weer resulteert in lagere marges. Men produceert soms zelfs tegen (of net onder) kostprijs. Iedere econoom zou dit overigens ten zeerste afraden om uiteenlopende redenen die evident mogen zijn. Maar kijken we naar hoe bedrijven het momenteel doen die juist wél investeren in nieuwe ontwikkelingen – zoals Web to Print – dan zien we dat die nog winst maken en zelfs een omzetgroei en toename in klanten waarnemen. Er is zelfs speciaal een Web to Print applicatie ontwikkeld dankzij de crisis van slechts 6.500 euro all-in – te weten VoorWeb – die een ROI kan realiseren van 3 tot 6 maanden om drukkerijen door deze moeilijke tijden heen te trekken.

Omeletje of gekruide drumsticks?

Het is momenteel een beetje een kip versus ei situatie. Niet investeren omdat je er financieel niet al te goed voor staat resulteert niet in meer omzet. Investeren in innovatieve oplossingen zoals Web to Print daarentegen doet dit wel. Juist nu het qua opdrachten rustig is, de vakantieperiode eraan komt, kun je de tijd maken om je organisatie te vernieuwen en innovaties te omarmen. Er zijn massa’s onderzoeken die dit uitwijzen en toch weigeren veel bedrijven – zelfs gewapend met deze wetenschap – de overstap te manen en hierin te investeren.

Door de crisis zal er een verdere schifting komen in bedrijven die vooruit kijken en bedrijven die stil blijven staan. En vooral die laatste groep zal zich af moeten gaan vragen of ze de komende tijd inderdaad nog zullen overleven of niet. Zullen de doemdenkers dan toch gelijk gaan krijgen en zal de eerste groep die bewuste 40 procent zijn die het niet gaan redden?

Rate this post

Print Friendly