Brakel/Schiphol-Rijk, 1 juni 2010 – IntraData BV, onderdeel van de Solipsis-groep en meer dan vijftien jaar gespecialiseerd in online digitale archiefoplossingen, ziet veel toegevoegde waarde in het online klantdossier als onderdeel van de marketingmix. De komst van het internet en de informatieoverload die mede hierdoor is ontstaan, maakt het voor organisaties steeds lastiger en kostbaarder om consumenten te bereiken via traditionele marketing middelen. Het online klantdossier biedt nieuwe kansen.

Simon Kornblum, manager bij IntraData: “De traditionele marketingmix, gebaseerd op de 4 P’s, bestaat al vele jaren en spitst zich toe op de al evenzeer traditionele media en communicatiemogelijkheden. De komst van internet heeft die ‘omgeving’ totaal veranderd en biedt vele nieuwe mogelijkheden. Ten opzichte van jaren geleden leven we eigenlijk in een omgekeerde wereld. De consument doet via internet veelal zelf een benchmark en dicteert jou als organisatie wat hij of zij nodig heeft. Dit is een complete turnaround!”

“Het rendement van traditionele marketingmiddelen, zoals Direct Mailing, is laag. Het blijven inzetten van traditionele marketinginstrumenten is kostbaar en steeds minder effectief”, aldus Kornblum. “Het is eigenlijk een hele logische verschuiving in de marketingcommunicatiemix om de kennis en informatie die je als organisatie van je klant hebt, heel gericht te gebruiken voor aanvullend, op maat gesneden advies.

Het online klantdossier als communicatieportaal tussen klant en aanbieder

Het digitaal beschikbaar stellen van (wettelijke) documenten, die toebehoren aan producten en diensten, neemt hand over hand toe. Enkele voorbeelden zijn de energierekening, polisbescheiden van verzekeringsproducten en de digitale telefoonrekening. Sinds kort zijn de wettelijk kaders van het digitaal beschikbaar stellen van documenten verder verruimd, waardoor het niet meer strikt noodzakelijk is deze documenten per post te versturen; een digitaal exemplaar volstaat. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor de innovatieve marketeer!

Kornblum: “Er zijn aanbieders die zich gemakkelijk afmaken van hun verantwoordelijkheid door de documenten per e-mail te verzenden aan de eindklant. Hoe de eindklant dit document vervolgens archiveert, printen en filen in een ordnermap, valt buiten de scope van de aanbieder. Jammer, want een veel charmantere oplossing is om als aanbieder – bijvoorbeeld een verzekeraar – voor de eindklant een persoonlijk digitaal online dossier beschikbaar te stellen, met daarin alle documenten die relevant zijn of zelfs wettelijk verplicht. Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm van communicatie tussen aanbieder en eindklant, die weer leidt tot nieuwe ‘marketingkansen’ en het creëren van nieuwe toegevoegde waarde. Saillant detail hierbij is dat het digitaal beschikbaar stellen van documenten aanzienlijk goedkoper is dan de papieren variant, hetzij verzonden hetzij uitgeprint, en het imago van maatschappelijk- en duurzaam ondernemen onderschrijft.”

Het is een gegeven dat gepersonifieerde documenten een grotere aantrekkingkracht hebben dan niet gepersonifieerde documenten. In geval van een online klantdossier gaat het uitsluitend over gepersonifieerde documenten. Door de eindklant op de hoogte te brengen via instant messaging (bijvoorbeeld een sms-bericht) dat er nieuwe documenten zijn toegevoegd aan zijn of haar persoonlijke dossier, is de kans groot dat de eindklant deze gaat bekijken. Dit is hét moment waarop je als organisatie met de eindklant gericht in contact kunt komen, variërend van een informatieve boodschap tot aan een op maat gerichte aanbieding voor een product of dienst. Een ‘marketing-momentum’ dat tevens zeer gedetailleerd te volgen is op resultaat en rendement.

IntraOffice is de volledige ‘white label’ EDM-oplossing van IntraData waarmee organisatiebreed het digitaal dossier binnen handbereik ligt. IntraOffice bestaat uit verschillende modules die naadloos integreerbaar zijn binnen complexe ICT-infrastructuren. Maandelijks verwerkt IntraData circa 50 miljoen documenten in 7 Europese landen.


Rate this post

Print Friendly