Badhoevedorp, mei 2010 – Konica Minolta voldoet aan de criteria van de overheid voor duurzaam inkopen. Agentschap NL (voorheen SenterNovem) heeft namens de overheid voor 45 product-groepen duurzaamheidscriteria opgesteld. Elke productgroep kent specifieke eisen op het gebied van milieu en maatschappij.

De milieu-eisen betreffen het effect van het product of de dienst op onze leefomgeving zoals CO2-uitstoot, afval en milieuvervuilende bestanddelen van een product of productieproces. De sociale eisen betreffen de arbeidsomstandigheden en mensenrechten bij de productie.

Sinds 2010 kunnen alleen bedrijven die voldoen aan deze eisen meedingen naar een overheidsopdracht. Konica Minolta voldoet aan deze eisen en wordt daarom vermeld op de Marktplaats Duurzaam Inkopen Overheid

“Bij Konica Minolta nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Daarom investeren we voortdurend in innovatie en kwaliteitsverbetering om mens en milieu waar mogelijk te ontzien. Om iedereen duidelijk te maken wat Konica Minolta hieraan doet, bevat onze website inmiddels een speciaal gedeelte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)”, aldus Ernst Kolvenbag, Algemeen Directeur Konica Minolta Business Solutions.

De webpagina’s vermelden de visie en het beleid van Konica Minolta op het gebied van MVO. Daarnaast staan de unieke groene features van de systemen beschreven en de voortdurende activiteiten van Konica Minolta om de productlevenscyclus groener en efficiënter te maken.

Bekijk het MVO gedeelte van de Konica Minolta site op: http://www.konicaminolta.nl/mvo

Rate this post

Print Friendly