Amsterdam, 28 mei 2010- ZyLAB, een innovatieve ontwikkelaar van eDiscovery en Information Management oplossingen, organiseert op 1 juli een seminar met als thema ‘Grip op uw bedrijfsinformatie, voordat het te laat is!’. Tijdens dit seminar, dat gehouden wordt op Schiphol Airport, wordt getoond op welke wijze een balans gevonden kan worden tussen het beheersen van risico’s die schuilen in de steeds maar groeiende informatieberg en het onder controle houden van operationele kosten. Tevens wordt ingegaan op het tegemoet komen aan informatieverzoeken van regelgevers, (Amerikaanse) toezichthouders, klanten en werknemers.

Het huidige economische klimaat zorgt voor meer en strengere controles door toezichthouders, grondige onderzoeken en juridische procedures. Kortom alle informatie binnen organisaties kan worden onderzocht. Bijna elke IT-verantwoordelijke krijgt daardoor verzoeken van de juridische afdeling of een ‘legal hold’ om e-mail, file shares met elektronische documenten, back-ups of hard copy bestanden binnen de organisatie veilig te stellen, op te leveren of te ontsluiten. Dit verstoort vaak de dagelijkse bezigheden van zowel de IT-afdeling als andere medewerkers binnen de organisatie.

ZyLAB beschikt over verschillende softwaresystemen voor eDiscoveries en informatie management, waarmee grip op de grote hoeveelheden bedrijfsinformatie verkregen kan worden. Tijdens het seminar wordt ingegaan op de mogelijkheden van deze systemen:

– Het bevorderen van bedrijfsbrede corporate governance;

– Het beheer, het onderhoud, de archivering en de vernietiging van miljoenen dynamische en statische bestanden;

– Informatie beheer en e-discovery om content op orde te houden.

Naast een uitgebreide uitleg over de softwareoplossingen van ZyLAB zullen ook de volgende onderwerpen aan bod komen:

– Veiligstellen en verzamelen van elektronische data;

– Bijhouden van zogenaamde ‘chain of custody’;

– Processen van grote hoeveelheden data: verwijderen systeembestanden, dedupliceren, automatisch detectie en OCR van bitmaps, filteren aan de hand van filetype en alles op de volledige inhoud doorzoekbaar maken enzovoort;

– Automatische analyse en structureren van ongestructureerde data: herkennen van entiteiten, feiten en gebeurtenissen.

Agenda informatie

Seminar: Grip op uw bedrijfsinformatie, voordat het te laat is!

Datum: 1 juli 2010

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

Locatie: Microsoft Auditorium, Schiphol Airport, Evert van de Beekstraat 354, Amsterdam

Nuttig voor: CIO, CFO, Compliance officers, Risk managers, Information Managers, Record managers.

Rate this post

Print Friendly