Op 8 september 2010 start GO opleidingen met een nieuwe deeltijd mbo-opleiding voor (beginnende) medewerkers van afdelingen DIV en recordsmanagement. Deze opleiding is daarmee de eerste mbo-opleiding die zowel geschikt is voor medewerkers van (semi)overheidsorganisaties als bedrijfsleven.

In het afgelopen jaar is een projectteam met kennis uit zowel bedrijfsleven als overheid aan de slag gegaan. Opleidingsmanager Friso Keulen: “In overleg met klanten en relaties uit het werkveld heeft dit team een geheel nieuwe opleiding samengesteld. Het resultaat mag er zijn: een evenwichtig programma van acht maanden dat beter voldoet aan de actuele scholingsbehoefte”. De opleiding Medewerker Recordsmanagement vervangt de opleiding Assistent-recordsmanager, die GO opleidingen een aantal jaren heeft georganiseerd.

De nieuwe opleiding start op woensdag 8 september in Utrecht. Door de flexibele opzet is het ook mogelijk om op andere momenten in het jaar met de opleiding te beginnen. Het opleidingsprogramma duurt slechts acht maanden en is opgebouwd uit de volgende zes, ook afzonderlijk te volgen modulen: 

1. Procesmatig (elektronisch) archiveren

Tweedaagse brede introductie in recordsmanagement en archiefbeheer, de invloed van ICT en de functie van het archief als kwaliteitsinstrument

2. Recordsmanagement in de dagelijkse praktijk

Achtdaagse cursus over technische, juridische en organisatorische aspecten van het archiveren van fysieke en elektronische documenten en de daarbij behorende werkzaamheden

3. Ontsluitingsmethoden voor (digitale) documenten en informatie

Driedaagse cursus over registreren, toegankelijk en terugvindbaar maken van fysieke en elektronische documenten

4. Management van documentcategorieën

Vijfdaagse cursus over het ordenen van archiefwaardige documenten en het kiezen van het juiste ordeningsstelsel

5. Klantgericht communiceren en adviseren

Tweedaagse cursus over klantgerichte dienstverlening en advisering bij archiefvraagstukken 

6. Metadatering en documentbehandeling

Zesdaagse cursus over het beschrijven en inhoudelijk toegankelijk maken van belangrijke (digitale) documenten en archiefstukken, waaronder ook het toekennen van metadata aan documenten in een DMS

Tijdens de opleiding bouwen de deelnemers een portfolio op met verplichte opdrachten en werkstukken die onder andere betrekking hebben op hun werkomgeving. Elke module wordt afgesloten met een examen en/of enkele opdrachten.

Voor belangstellenden heeft GO opleidingen een uitgebreide informatiefolder beschikbaar. Deze folder kunt u aanvragen via telefoonnummer 070-3512380 of downloaden via GOopleidingen.nl/info-mrm

Rate this post

Print Friendly