Het vertrouwen van CFO’s in bedrijfsprestaties wordt ondermijnd door onvoldoende inzicht in concrete financiële informatie

  • 58% van CFO’s beschouwt winstmarges als strategische prioriteit in 2010 (vergeleken met 39% in 2009);
  • Kostenbesparingen als strategische prioriteit afgenomen;
  • Automatiseringsbehoeften purchase-to-processen neemt toe in zoektocht naar efficiency en zichtbaarheid.

Amsterdam, 26 mei 2010 – Het slechte overzicht dat CFO’s hebben van belangrijke financiële informatie ondermijnt hun vertrouwen in be-drijfsprestaties en daarmee in de winstgevendheid. Dit is een conclusie uit het jaarlijkse onafhankelijke onderzoek The Cost of Control dat vandaag door Basware is gepresenteerd. Omdat organisaties met deze beperkte inzichtelijkheid te maken hebben, is het moeilijk beslissingen te maken, kostenvoorspellingen te doen én kosten te beheren.

The Cost of Control 2010 is het tweede, jaarlijkse onderzoek in zijn soort van Basware, waarbij inzicht wordt gegeven in de meningen en prioriteiten van 550 financial executives wereldwijd. Een directe vergelijking met een jaar geleden maakt het mogelijk ontwikkelingen binnen financiële en inkoopafdelingen te bespeuren. Nieuwe onderzoeken tonen daarnaast de mate – en de oorzaken – van vertrouwen onder senior financial professionals aan.

In april 2009 gaf 64% van de CFO’s aan dat grove kostenbesparingen in het komende jaar bovenaan hun prioriteitenlijst stonden; dit jaar is deze prioriteit tot 59% gedaald. In plaats hiervan gaven CFO’s aan meer strategische doelstellingen na te streven met verbeterde winstmarges en verbeterde topline prestaties (respectievelijk 58% en 51%, van 39% en 37% in 2009).

Mogelijk ondersteund door de grote kostenbesparingen in het afgelopen jaar be-schouwen financiële professionals dat Inkoop een positief effect heeft op de winstge-vendheid (48%) dan in 2009 (29%). Finance wordt zich ook meer bewust van de invloed van Inkoop op risico; 39% van de respondenten beschouwt Inkoop als een financieel risico vergeleken met 28% vorig jaar.

Deze conclusies geven aan dat men van het afgelopen jaar heeft geleerd, waarschijnlijk omdat financiële afdelingen toen met onverwachte ontwikkelingen binnen de supply chain werden geconfronteerd.

Het automatiseren van purchase-to-pay processen trekt aan. 72% van de bedrijven implementeren of plannen e-factureren in de komende twaalf maanden; 65% heeft aangegeven inkoopautomatisering te hebben, of dit op korte termijn aan te schaffen.

Vierstappenplan voor CFO’s

Om de uitdagingen uit The Cost of Control aan te pakken, heeft Basware vier advies-punten voor CFO’s ontwikkeld:

  • Zichtbaarheid: Het is van vitaal belang dat organisaties 100% inzicht hebben in het uitgavenpatroon – zowel directe (zoals grondstoffen) als indirecte uitgaven (zoals diensten) – van de gehele organisatie. Alleen wanneer een organisatie een eenduidig overzicht hiervan heeft, kan zij strategische, financiële beslissingen maken;
  • Cost Management: kostenbeheer werd gezien als de belangrijkste speler in de winstgevendheid van een organisatie. Het onderzoek identificeerde een kleine verbetering in de hoeveelheid indirecte uitgaven die is vastgelegd in inkoopsys-temen, ondanks dat dit nog steeds minder is dan 50%. Bedrijven dienen er voor te zorgen dat er duidelijke regels zijn voor wie er geld mogen uitgeven, en waaraan zij geld mogen uitgeven;
  • Efficiency: efficiency wordt reeds gerealiseerd door de integratie en automatisering van systemen, die vorig jaar nog de boventoon voerden. Helaas zijn de bedrijven die de voordelen van een volledig geautomatiseerd financiële en inkoopproces toejuichen nog steeds in de minderheid. De duidelijke correlatie tussen efficiency met vertrouwen in prestatie geeft aan dat automatisering daadwerkelijk werkt;
  • Samenwerking: deze term was een belangrijke aanbeveling in The Cost of Control van vorig jaar, en komt ook dit jaar weer terug. Het is het belangrijkste punt van vertrouwen bij bedrijfsprestaties. Alleen door strategisch te werken en gewone doelstellingen met zakelijke doelen te combineren, kunnen Inkoop en Finance beslissingen maken waar de hele organisatie voordeel van heeft.

Het integrale verslag van The Cost of Control 2010 is terug te vinden op www.basware.com/control; het integrale Engelstalige persbericht met aanvullende informatie kunt u vinden op www.basware.com.

Over Basware

Met meer dan 1.500 klanten, een miljoen gebruikers en aanwezig in meer dan 50 landen is Basware een toonaangevende leider op het gebied van purchase to pay oplossingen.

Met Basware’s oplossingen besparen organisaties op inkoopkosten van goederen en diensten, waarbij ze een duidelijk beeld krijgen van en controle krijgen over het ge-hele uitgavenproces. Dit gebeurt door de automatisering van handmatige processen, sourcing, contract management, inkoopprocessen, samenwerkingen met leveranciers en factuurstromen.

Basware levert hiermee een toegevoegde waarde in de vorm van kostenbesparingen, controle, compliance en een hoge Return On Investment (ROI). De oplossingen wor-den (op locatie of als dienst) gedistribueerd en geïmplementeerd in Europa, de Vere-nigde Staten en Azië via Basware’s uitgebreide netwerk van aangesloten kantoren en zakelijke partners.

Rate this post

Print Friendly