Deze middag staat in het thema van ‘Markt en Kwaliteit’ en het programma is weer veelbelovend. Naast presentaties van Businesspost en Global Courier Service, waarbij ingezoomd zal worden op resp. de kwaliteit van Business-to-Business post en de overkomstzekerheid van aangetekende stukken, zal de focus na de pauze liggen op kwaliteit, en dan met name de aanpak van het Vervolgonderzoek Kwaliteit van de VGP voor 2010 en daarna.

Datum: woensdag 9 juni

Locatie: Interpolis, Tilburg

Aanvang: 15.30 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur)

Programma: Zie website (www.vgp.nu)

Aanmelden via: info@vgp.nu

De (middag) bijeenkomst is slechts toegankelijk voor leden/relaties en kandidaat leden/relaties [hoe u lid of relatie kunt worden, leest u terug op de website www.vgp.nu of neem contact op met het secretariaat op 0297 – 25 46 06].

Dit is een uitgelezen moment voor kandidaat leden en relaties om in een informele sfeer nader kennis te maken met de VGP, van gedachten te wisselen met vakcollega’s en tegelijkertijd geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in de postmarkt.

De middag wordt afgesloten met de mogelijkheid tot napraten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Toegang is gratis.

Over de VGP

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 heeft een aantal organisaties hun krachten gebundeld. Inmiddels zijn dat 23 grote organisaties met gezamenlijk ruim 1,5 miljard poststukken per jaar en verantwoordelijk voor meer dan 25% van de geadresseerde postmarkt in Nederland.

Het doel van de VGP: belangenbehartiging, het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer en de bewaking van prijs- en kwaliteitsverhoudingen.

Rate this post

Print Friendly