Eindhoven, 25 mei 2010 – De gemeente Putten ontwikkelde samen met Doxis Informatiemanagers de WABO Monitor. Dit is een instrument dat in kaart brengt welke eisen de vergunningverlening onder de WABO stelt aan de informatievoorziening van een gemeente en hoe zij daaraan tegemoet kan komen. Op 23 maart jl. presenteerde gemeente Putten onder grote belangstelling haar ervaringen tijdens een WABO-bijeenkomst voor Gelderse vakambtenaren van archief en documentaire informatievoorziening (DIV) in Cultureel Centrum Stroud in Putten.

Het archiveringsvraagstuk rondom de WABO roept veel vragen op van zowel organisatorische, technische als juridische aard. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met digitale versus analoge archivering? Hoe om te gaan met de beperkingen die het Omgevingsloket Online nog steeds kent? Hoe moeten diverse afdelingen samenwerken om een goede dossiervorming te bewerkstelligen?

De gemeente Putten is in 2008 gestart met de implementatie van Verseon. Verseon is de Enterprise Content Management oplossing van Circle Software uit Eindhoven. Destijds is Verseon gekozen om als midoffice oplossing de schakel te vormen tussen het frontoffice en de vakafdelingen. Verseon speelt samen met de vergunningenapplicatie Squit XO van de firma Roxit een centrale rol in het beheersen van de WABO-processen en dossiervorming.

‘Het uitgangspunt voor de WABO was en is administratieve lastenverlichting voor de burger’, aldus Janneke Goudswaard, verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening bij de gemeente Putten. ‘Het is echter ook van belang dat we als gemeente het proces onder controle hebben en in staat zijn om achteraf verantwoording af te kunnen leggen aan die burger waarom een vergunning wel of niet verleend is. Gemeenten lopen namelijk grote risico’s als ze dit niet op orde hebben. Daarnaast is het in tijden van bezuinigingen ook zaak om het proces efficiënt in te richten en overbodige handelingen te voorkomen.’

Goudswaard vervolgt: ‘Verseon helpt ons om de dossiervorming rondom de WABO op orde te krijgen. Of de vergunning nu via internet of post wordt aangevraagd, het vergunningendossier moet altijd compleet en voor de juiste medewerkers inzichtelijk zijn. De WABO Monitor van Doxis heeft gezorgd voor afstemming tussen de betrokken afdelingen en leverde een duidelijke routekaart met te nemen stappen. Deze routekaart biedt houvast bij het toewerken naar de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2010.

Zie ook het artikel “Putten: monitor voor dossiervorming. Wabo vereist betrouwbare archivering” van Margreet Windhorst op de website van de VNG: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=96333

Rate this post

Print Friendly