Op 15 juni 2010 organiseert Koenen Baak & Partners wederom het veelgeprezen zomerevent. Deze keer staat het event in het teken van het nieuwe werken. Naast de perfecte gelegenheid om lekker zomers te netwerken en te borrelen dus ook interessant om nieuwe inzichten te verwerven en ervaringen uit te wisselen.

Wat kunt u tijdens deze dag verwachten?

 • Solutions: Microsoft Online services
  De vertrouwde en bekende Microsoft oplossingen maar dan uit de Cloud. Binnen 1 dag aan de slag met SharePoint, Exchange en Office communication server. Peter de Haas, Microsoft
 • Trends: Flying Cars and Cool Uniforms – The Future for Information Workers?”
  Information is a weapon that can be used to change reality, improve positioning, and reduce costs and risks. Knowledge is power, which means increased focus on the information worker in an electronic world. Web 2.0 has already started to influence how employees are connected to each other, and solutions like iPhone, Facebook and Twitter change our enterprise requirements for functionality and usability. Information workers want solutions like in Star Trek, and over the next few years we will see new worker models for business information and users. The presenter will address new worker models and frameworks that will influence how we find, control and optimize information assets. You will get ideas about future opportunities and challenges, and examples of ECM and Enterprise 2.0 functionality. Atle Skjekkeland, AIIM Europe
 • Solutions: No More Hype –Cloud Computing in the here and now
  With so many people talking about cloud computing today, it is hard to know where to begin (“private clouds”, “public clouds”, “hosted services”, virtualization)? This session will focus on the Google Apps Platform and specifically on Google Apps Premier and how millions of businesses use cloud computing everyday for their communication & Colloboration. Google will demonstrate game changing features that Enterprises can use today, while cutting their IT spending. Erik de Muinck Keizer, Country Manager Benelux, Google
 • Learning: Een opleidingsaanbod voor de nieuwe wereld
  De wereld van de informatiedienstverlening en van de documentaire informatievoorziening verandert, zowel bij de professionals als in de maatschappij als geheel. Dit heeft consequenties voor het aanbod van opleidingen. In deze bijdrage geeft Theo Verbeij aan hoe GO opleidingen, 60 jaar actief in het vak, hierop inspeelt. Theo Verbeij, Directeur GO opleidingen
 • Solutions: Find your Companies’ information, just as you find yours at home
  40% of the information lies behind the Corporate Firewall. At home you can find almost everything using Googles’ Search Technology. Why not bring that into your own Company? This session will take you through Googles’ Search possibilities and our vision to help organizations and it’s people to find the right information for their role. Erik de Muinck Keizer (Country Manager Benelux Google
 • Trends: State of the ECM Industry
  Business drivers, preferred approaches, opportunities and challenges of managing content across an enterprise; information that is vital to making the right business decision in choosing an ECM solution that best meets your needs. AIIM’s annual state of the ECM industry research provides an unbiased perspective on these areas as well as the core document, content, and records technologies along with the many new collaborative tools to empower employees to create, publish, and disseminate information like never before. In addition to the changing technology landscape, increasing compliance and legal demands place increased pressure on organizations to get more information “under control.” AIIM’s State of the ECM Industry presentation provides you with a comprehensive look at technology, business drivers and market dynamics based upon our latest research data, that you can use as an aid in your decision making process. Atle Skjekkeland, AIIM Europe
 • Best Practice: Outsourcing Document Capture
  De keuze van DR (onderdeel van het ministerie van LNV) voor het uitbesteden van het proces rondom het digitaliseren van de eigen poststromen. Moet je je post nog wel op papier binnen laten komen in je eigen organisatie? Met papier werken in de cloud! Meindert Hibma zal een stukje historie, een video van het OSD (ontvangst, Scannen en Digitaliseren) proces en een plaatje van de toekomst schetsen naar web en email capture in combinatie met de fysieke inkomende stromen. Een hybride postkamer met een duidelijk pluspunt, dat er direct uitspringt: de webapplicatie voor formulieren en de visuele acceptatiemodule voor inkomende informatiestromen. Omdat deze via het internet benaderbaar zijn, kunnen medewerkers nu plaatsonafhankelijk werken. Verder maakt dit proces digitaal verwerken van de fysieke post mogelijk en zo kan in de eigen organisatie dan ook volledig plaatsonafhankelijk worden gewerkt zoals in het Nieuwe Werken is beoogd. Drs Meindert Hibma van Dienst Regelingen, Ministerie van LNV
 • Best Practice: Het Nieuwe Werken = Slim Werken
  Het ministerie van OCW heeft in het kader van het programma Slim Werken.nu meerdere stappen gezet om tot doelmatiger werkprocessen te komen. Het management van OCW wil forse verbetering, transparantie, efficiency en beheersing van informatiestromen realiseren. De OCW medewerkers worden in staat gesteld efficiënt inhoudelijk samen te werken met het veld en met andere departementen door middel van “nieuwe ICT”. Geïntegreerde Document Management en Workflow spelen hierbij een cruciale rol. Stefan Kerkmeester, Programma Manager OCW, Ministerie van OCW

Meer informatie en inschrijven: KB&P Zomerevent 2010

Rate this post

Print Friendly