DHL Global Mail gaat als eerste groot postbedrijf een partnership aan met Verhuisvriend.nl. DHL gaat consumenten attenderen op de verhuisservice en helpt haar klanten met een beter bereik van de post.

De belangrijkste motivatie voor DHL om deze samenwerking aan te gaan is dat DHL haar relaties wil helpen met het verbeteren van de kwaliteit van hun klantenbestanden. Door de belangrijkste oorzaak van bestandsvervuiling (verhuizingen) bij de wortel aan te pakken zullen bestanden betrouwbaarder en veel actueler worden. Uiteindelijk voorkomt deze aanpak dat er post op adressen afgeleverd wordt waar de geadresseerden niet meer wonen.

Verhuisvriend lost het probleem van verkeerd bezorgen op  bij de bron. De service van Verhuisvriend zorgt er voor dat het voor de consument heel gemakkelijk is om alle verhuizingen door te geven  aan bedrijven en organisaties. Hierdoor komt de post veel sneller en betrouwbaarder op het juiste nieuwe adres. Daarnaast zorgt Verhuisvriend er voor dat het interne verhuisproces bij deze bedrijven en organisaties vergaand geautomatiseerd verwerkt kan worden. Hierdoor wordt bespaard op de proceskosten en wordt bovendien voorkomen dat klantcommunicatie naar het verkeerde ‘oude’ adres gaat.

In 2009 heeft de gemeente Nijmegen bij een omvangrijke herindeling waarbij de bewoners van Oosterhout een nieuw adres kregen de verhuisservice van de verhuisvriend.nl ingezet. Er werden toen voor de 2.200 bewoners 70.000 adreswijzigingen verwerkt.

Verhuisvriend.nl is het antwoord op de vraag van consumenten naar een overkoepelende en bruikbare verhuisservice. De liberalisering van de postmarkt heeft bijgedragen aan het succes van deze jonge service.

Vroeger kon de consument bij het staats postbedrijf zijn verhuizing doorgeven. Nu telt Nederland meerdere commerciële postbezorgers. Een onafhankelijke verhuisservice is dus geen luxe. Het is niet uitgesloten dat de overige postbedrijven ook gebruik gaan maken van de verhuisservice van www.Verhuisvriend.nl.

Verhuisvriend.nl is een onafhankelijke landelijke verhuisservice voor de particuliere markt. Het regelt adreswijzigingen rondom verhuizingen, scheidingen, uitverhuizingen, samenwonen en gemeentelijke herindelingen. Het bedrijf heeft in 2009 de VGP-award gewonnen, de innovatieprijs voor postdiensten van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten.

Rate this post

Print Friendly